Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Wtorek 17 stycznia 2023

Katolicy rzymscy:

2. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

Sobór świętych 70 Apostołów, uczniów Pana Naszego i św. ojca naszego TEOKTYSTA, igumena Kukumon na Sycylii

Prawosławni:

Sobór 70 Apostołów    
Święci dnia:
Patrob, (I); Liniusz (I); Sozypeter, biskup Ikonium (I); Jazon, biskup Tarsu (I); Symeon (107); Filomen (I); Archip (I); Marek (63); Barnaba (I); Klemens (II); Apelles (I); Urban (I); Narcyz (I); Gajusz (I); Tymoteusz (ok. 96); Trofim (ok. 67); Puda (ok. 67); Andronik (I); Cezary (I); Kefas (I); Sostenes (I); Tercjusz (I); Olimp (I); Erast (I); Dionizy Areopagita, biskup Aten (96); Tymoteusz z Kahuchty (IX); Ananiasz (I); Onezyfor (I); Ampeliusz (I)
Eustachiusz I, arcybiskup Serbii (1285); Atanazy (III-IV); Zosima (III-IV); Teoktyst, ihumen (800); Hermas (I)
Nikanor (34); Łukasz, apostoł i ewangelista (I); Hierodion (I); Akwila (I); Stefan, pierwszy męczennik i archidiakon (34); Hermes (II); Hermes (I); Achiła, diakon pieczerski (XIV); Prochor (I); Epafodyt (I); Stachiusz (I); Tychik (I); Apolos (I); Artem (I); Just (I); Tytus, biskup Krety (I); Jakub, brat Pański (ok.63); Tadeusz (ok. 44); Arystobul, apostoł i biskup Brytanii (I); Parmenas (I); Tymon (I); Filip Diakon (I)

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Pobieranie... Pobieranie...