Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Środa 25 stycznia 2023

Katolicy rzymscy:

3. tydzień zwykły
Rozważania:
Nawrócenie św. Pawła Apostoła »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Propozycje śpiewów - 25 stycznia »
Nawrócenie Świętego Pawła. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
Dar i zadanie »
Garść uwag do czytań na Święto Nawrócenia świętego Pawła z cyklu "Biblijne konteksty".

Grekokatolicy:

Po-święto Teofanii. - Św. męczennicy TATIANY

Prawosławni:

Dzień postny
Świętego Sawy, arcybiskupa Serbii    
Święci dnia:
Sawa, arcybiskup Serbii (1237)
Tatiana (226-235)
Martynian (1483)
Piotr (309)

Luteranie:

Dzień nawrócenia apostoła Pawła

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Pobieranie... Pobieranie...