Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Niedziela 29 stycznia 2023

Katolicy rzymscy:

IV Niedziela Zwykła
LG: IV tydzień psałterza
Rozważania:
IV Niedziela Zwykła »
Pokora drogą do osiągnięcia Błogosławieństwa Bożego. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.
Propozycje śpiewów - IV Niedziela Zwykła »
Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - ROK A »
Komentarze biblijne do czytań liturgicznych.
Podążać drogą błogosławieństw »
Pięć propozycji niedzielnej homilii. Również do osobistej refleksji nad czytaniami niedzieli.
Szczęśliwe popychadła »
Garść uwag do czytań IV niedzieli zwykłej roku A z cyklu „Biblijne konteksty”.
Bez zbytniego kalkulowania. Wideokomentarz »
Bóg ma upodobanie w tym co słabe, niewiele znaczące, zmarginalizowane.... Dlaczego?
Na ścieżkach błogosławieństw »
Jezus nie mówi przecież „bądź ubogi w duchu”, „bądź smutny”, „bądź miłosierny”. Mówi „błogosławieni ubodzy w duchu, bo”, „błogosławieni smutni, bo”, „błogosławieni miłosierni, bo”.
Od słowa do Słowa. 4 niedziela zwykła A »
O Bogu, o człowieku i o nadziei. W rytmie czytań roku liturgicznego.

Grekokatolicy:

Uczczenie czcigodnych OKOWÓW ŚW. WSPANIAŁEGO APOSTOŁA PIOTRA

Prawosławni:

Oddawanie Czci Okowom św. Apostoła Piotra
Niedziela o Zacheuszu    
Święci dnia:
Piotr, pierwszy wśród zwierzchnich (I)
Maksym, kapłan (1650)
Donakt, lektor (II)
Leoniłła (II)
Honorat, biskup Arles (429)

Luteranie:

Ostatnia Niedziela po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Luty 2023
N P W Ś C P S
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
Pobieranie... Pobieranie...