Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Wrzesień 2010
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
  • Inny Kalendarz

Niedziela 12 września 2010

Katolicy rzymscy:

XXIV Niedziela Zwykła
LG: IV tydzień psałterza

Grekokatolicy:

NIEDZIELA 16 po PIĘĆDZIESIĄTNICY; św. Aleksandra, Jana i Pawła Młodszego, patriarchów Konstantynopola

Prawosławni:

XVI NIEDZIELA PO PIĘĆDZIESIĄTNICY, ton 7.; Przeniesienie relikwii bogobojnego księcia św. Aleksandra Newskiego
święci dnia: wlk.ks. Aleksander Newski; Aleksander ze Swiry; Aleksander, patriarcha konstantynopolitański; Arseniusz, arcypiskup serbski; Daniel, książę moskiewski; Eliasz Czawczawadze; Eustachy Pierwszy, arcybiskup serbski; Jakub, arcybiskup serbski; mnich Jan Postnik; Sawa II, arcybiskup serbski; Sawa Pierwszy, arcybiskup serbski

Luteranie:

Niedziela 15. po Trójcy Świętej

Żydzi:

Dzień Pokuty

Muzułmanie:

Ramadan Bajram

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Sierpień 2019
N P W Ś C P S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...