Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Luty 2011
N P W Ś C P S
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
  • Inny Kalendarz

Poniedziałek 7 lutego 2011

Katolicy rzymscy:

5. tydzień zwykły

Grekokatolicy:

św. Grzegorza Teologa

Prawosławni:

XXXVIII tydzień po Pięćdziesiątnicy
św. Grzegorza Teologa
święci dnia: mnich Anatol starszy z Optiny; męcz. Felicyta; męcz. Feliks; Grzegorz Teolog, arcybiskup konstantynopolitański; Mojżesz, arcybiskup nowogrodzki; męcz. Włodzimierz, metropolita kijowski; mniszka Paraskiewa (Matijeszyna); Roman (Miedwied'), wyznawca

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2020
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...