Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Luty 2011
N P W Ś C P S
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
  • Inny Kalendarz

Niedziela 13 lutego 2011

Katolicy rzymscy:

VI Niedziela Zwykła
LG: II tydzień psałterza

Grekokatolicy:

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu ; św. Cyrusa i Jana

Prawosławni:

Niedziela o Celniku i Faryzeuszu
Sobór nowych męczenników i wyznawców rosyjskich
święci dnia: męcz. Aleksander Chotowicki; męcz. Barbara, mniszka; męcz. Beniamin, metropolita Piotrogrodu; męcz. Elżbieta, wielka księżna; męcz. Eudoksja z Kanopy; męcz. Tadeusz, arcybiskup twerski; mnich Izaakiusz II z Optino; męcz. Jan Koczurow; męcz. Jan Piotrogrodzki; męcz. Jan, arcybiskup ryski i łotewski; męcz. Jan, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Cyrus, darmo leczący i cudotwórca z Aleksandrii; męcz. Jerzy Piotrogrodzki; Nikita, biskup nowogrodzki; męcz. Piotr, metropolita krucicki; męcz. Serafin, metropolita; męcz. Sergiusz Piotrogrodzki; męcz. Teodozja z Kanopy; męcz. Teoktysta z Kanopy; Tychon, patriarcha moskiewski; męcz. Włodzimierz, metropolita kijowski; Mikołaj, wyznawca; męcz. Włodzimierz, kapłan; Łukasz, biskup Krymu; męcz. Serafin Żyrowicki; mnich Leoncjusz z Tarnogrodu; męcz. Abercjusz (Siewierowostokow), kapłan; męcz. Nikander (Prusak), hieromnich; męcz. Józef (Biespałow); męcz. Stefan (Ponomariew), kapłan; męcz. Eugenia (Domożyrowa); męcz. Sergiusz (Ławrow), kapłan; męcz. Mateusz (Gusiew)

Luteranie:

Ostania Niedziela po Epifanii

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Listopad 2019
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie... Pobieranie...