Kalendarz ekumeniczno-międzyreligijny

« » Maj 2011
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
  • Inny Kalendarz

Niedziela 8 maja 2011

Katolicy rzymscy:

III Niedziela Wielkanocna
LG: III tydzień psałterza
Wspomnienia: Wiktora (m)

Grekokatolicy:

3 niedziela po Zmartwychwstaniu - niewiast mironosicielek (świadków zmartwychwstania niosących mirrę do grobu Pana)
św. Apostoła i Ewangelisty Marka

Prawosławni:

III NIEDZIELA PO WIELKANOCY
Niedziela świętych Niewiast niosących wonności,
Józefa z Arymatei i Nikodema
ap. i ew. Marka
święci dnia: ap. i ew. Marek; mnich Sylwester Obnorski

Luteranie:

Niedziela 2. po Wielkanocy - Misericordias Domini

Żydzi:

Jom  ha-Acmaut  (Dzień Niepodległości Izraela)

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Styczeń 2020
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie... Pobieranie...