Głosiciel prawdy...

... o godności człowieka w slumsach Rio de Janeiro zostawił biskupi pierścień.

Błogosławiony Jan Paweł II był „Głosicielem prawdy o godności człowieka”. Cały pontyfikat obfitował w dokumenty i konkretne sytuacje, w których możemy dostrzec zmagania o godność człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boga, odkupionego przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. Człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. W godności wszyscy ludzie stają się równi. Papież, który był świętym człowiekiem, otwierał nam oczy na potrzeby ludzi żyjących w nędzy i zepchniętych na margines społeczny. Sam tulił do serca trędowatych, a w slumsach Rio de Janeiro zostawił biskupi pierścień. I wypowiedział wówczas słowa: „Nie z ciekawości tu przyszedłem, ale dlatego, że was kocham”.

Program obrony godności ludzkiej Papież zawarł już w swojej pierwszej encyklice Odkupiciel człowieka. Podstawową prawdą, która stanowi jej nić przewodnią, jest stwierdzenie, że „człowiek jest drogą Kościoła”, a „tajemnica człowieka wyjaśnia się w pełni w tajemnicy Wcielonego Słowa”. Wśród zagrożeń godności ludzkiej Papież dostrzegał przede wszystkim materializm praktyczny oraz cywilizację śmierci. Nauczał, że nikt nie może uchylić się od obowiązku opowiedzenia się za życiem. Zaś w encyklice zatytułowanej Ewangelia życia przypomniał, że „każde zagrożenie godności i życia człowieka głęboko wstrząsa samym sercem Kościoła […] i przynagla Kościół, by pełnił swą misję głoszenia Ewangelii życia całemu światu i wszelkiemu stworzeniu”. Stanowczo potępił w imieniu całego Kościoła przestępstwa godzące w samo życie. Wśród nich znalazły się m.in.: zabójstwa, ludobójstwa, aborcja, eutanazja i dobrowolne samobójstwo oraz wszystko, co narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tortury, próby wywierania przymusu psychicznego. Zwrócił również uwagę na działania, które ubliżają godności ludzkiej, takie jak nieludzkie warunki życia, deportacje, niewolnictwo, prostytucja, handel kobietami i młodzieżą, a także niegodziwe warunki pracy, w których traktuje się pracowników jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne osoby. Również na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych Papież upominał się o godność każdego człowieka i zagrożonych narodów. W związku z Jubileuszem Roku 2000 zwracał się do państw bogatych o darowanie długów krajom najuboższym.

Bł. Jan Paweł II pozwalał nabrać właściwego dystansu wobec współczesnego świata. Jest on potrzebny po to, by decyzje były poprzedzone nie tylko rozmaitymi emocjami, ale rzetelną wiedzą o człowieku, który obdarowany przez Stwórcę wolnością pragnie prawdziwego uczestnictwa, w którym uszanowana zostanie jego godność.

 

Jest to fragment książki ks. Leszka Smolińskiego "Całkowicie oddany Maryi", Poznań 2012, Wydawnictwo Hlondianum. W portalu wiara.pl publikujemy dzięki życzliwości Autora.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama