XXXI Niedziela Zwykła

Największe przykazanie - prośmy o miłość. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Zgromadzeni na niedzielnej Eucharystii, pragniemy otworzyć się pełniej na działanie Chrystusowej miłości, która objawia się w jego słowie i Jego pokarmie. Tutaj, na Mszy świętej, lekcji miłości, Jezus uczy nas największego i pierwszego przykazania - miłości Boga i bliźniego. Za to, że ciągle za mało kochamy, przeprośmy teraz Boga.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Dzisiejsza liturgia słowa podejmuje zagadnienie miłości Boga i bliźniego. Dlatego wsłuchajmy się z uwagą w natchnione teksty, by kochać Boga całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który zawsze nas kocha, nawet wówczas gdy źli jesteśmy, zanieśmy przez Chrystusa w Duchu Świętym nasze modlitwy.

  1. Za Kościół święty, aby głosił miłość i uczył ją wypełniać.
  2. Za papieża, aby otoczony miłością wiernych niósł ją do wszystkich ludzi.
  3. Za biskupów i prezbiterów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości jedynego kapłana - Chrystusa.
  4. Za rodziców, aby wychowali swoje dzieci do miłości wobec Boga i ludzi.
  5. Za zmarłych (NN), aby znaleźli się w królestwie wiecznym, gdzie miłość nigdy nie ustanie.
  6. Za nas samych, aby Pan uzdolnił nas do kochania Go całym sercem.

Boże, Ty jesteś naszym Bogiem i Twoja miłość przewyższa wszystko; błagamy Cię o pomoc, byśmy kochając Ciebie i ludzi, zasłużyli na wysłuchanie tej modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Dziękujmy za miłość, największe przykazanie Boże i największy dar Boga dla człowieka. Dziękujmy za obietnicę, że i my będziemy mogli kochać Boga całym sercem, całym umysłem i ze wszystkich sił.

Przez rozesłaniem

Niech Bóg umacnia nas swym błogosławieństwem, abyśmy mogli prawdziwie kochać i przez miłość ukazać, że chrześcijaństwo to nie tylko słowa, ale życie.

 

«« | « | 1 | » | »»
« » Sierpień 2021
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...