Propozycje śpiewów - Boże Narodzenie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO


Msza św. w nocy:

W- Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
(Patrz antyfona na wejście: "Radujmy się wszyscy w Panu, * dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. * Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię" oraz kolęda: "Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie * z wszystkimi znaki, danymi sobie. * Jako Bogu cześć Mu dali, * a witając zawołali * z wielkiej radości!")
D- Do szopy, hej pasterze
(Patrz Ewangelia św. Łukasza- Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel)
K- Bóg się rodzi, moc truchleje
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Słowo stało się ciałem * i oglądaliśmy Jego chwałę")
U- Ciebie Boga wysławiamy
Z- Cicha noc, święta noc
(Patrz drugie czytanie z listu św. Pawła do Tytusa: "[Jezus Chrystus] wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości(...)" oraz kolęda: "Cicha noc, święta noc, * narodzony Boży Syn, * Pan wielkiego Majestatu * niesie dziś całemu światu * odkupienie win!")

Msza św. o świcie:

W- Tryumfy Króla niebieskiego
(Patrz antyfona na wejście: "Światło zabłysło dzisiaj nad nami, * bo Chrystus nam się narodził (...)" oraz kolęda: "Pasterze w podziwieniu stają, * tryumfu przyczynę badają, * co się nowego dzieje, * że tak światłość jaśnieje, * nie wiedząc!")
D- Przybieżeli do Betlejem pasterze
(Patrz Ewangelia św. Łukasza- Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę)
K- Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Raduj się wielce, Córo Syjonu, * wołaj radośnie, Córo Jeruzalem. * Oto Król twój przychodzi do ciebie, * Święty i Zbawiciel świata")
U- Ciebie Boga wysławiamy
Z- Bracia patrzcie jeno, jak niebo jaśnieje
(Patrz Ewangelia św. Łukasza- Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę)

Msza św. w dzień

W- Dzisiaj w Betlejem
(Patrz antyfona na wejście: "Dziecię nam się narodziło i Syn został nam dany; * na Jego ramionach spoczęła władza, * i nazwano Go Zwiastunem Bożych zamiarów")
D- Pospieszcie już wszyscy
(Patrz śpiew przed Ewangelią: "Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię")
K- Wesołą nowinę bracia słuchajcie
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Ujrzały wszystkie krańce ziemi * zbawienie przychodzące od naszego Boga" oraz kolęda: "Jak miła ta nowina, * mów, gdzie jest ta Dziecina * byśmy tam pobieżeli i ujrzeli!")
U- Ciebie Boga wysławiamy
Z- Hej, w dzień narodzenia
(Patrz psalm responsoryjny: "Śpiewajcie Panu pieśń nową, * albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica * i święte ramię Jego")

26.12.

 

UROCZYSTOŚĆ ŚW. SZCZEPANA


W- Mizerna cicha, stajenka licha (1-5)
(Patrz antyfona na wejście: "Bramy nieba otworzyły się przed świętym Szczepanem, * który został uwieńczony chwałą, jako pierwszy z męczenników" oraz kolęda: "Długo czekali, długo wzdychali, * Aż niebo rozgorzało; * Piekło zawarte, niebo otwarte, * Słowo się Ciałem stało")
D- Nie było miejsca dla Ciebie (1-2)
(Patrz psalm responsoryjny: "W ręce Twoje powierzam ducha mego: * Ty mnie odkupisz Panie, Boże" oraz kolęda: "Nie było miejsca, choć zszedłeś * ogień miłości zapalić * i przez swą mękę najdroższą * świat od zagłady ocalić!")
K- Jezusa narodzonego wszyscy witajmy
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Ukamienowali Szczepana, który wołał i mówił: * Panie Jezu, przyjmij ducha mego" oraz kolęda: "Przyjmij, Jezu, na kolędę te nasze dary, * przyjmij serca, dusze nasze za swe ofiary")
U- Przystąpmy do szopy, uściskajmy stopy
(Patrz Ewangelia: "Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" oraz kolęda: "Racz zbawić ludzki ród zgubiony, * daj duszy zbawienie!")
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OWSA- W żłobie leży, któż pobieży?
(Patrz wstęp do obrzędu błogosławieństwa owsa: "Czytamy w Ewangelii św. Łukasza, że Maryja porodziła Jezusa w grocie, w której betlejemscy pasterze pilnowali swoich stad, i że złożyła Go w żłobie (...)")
Z- Jezus malusieńki (1-3, 7)
(Patrz śpiew przed Ewangelią: "Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, Pan jest Bogiem i daje nam światło" oraz kolęda: "Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, * to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy")

27.12.

 

 

ŚWIĘTO ŚW. JANA


W- Idźcie na cały świat
(Patrz antyfona na wejście: "Sławimy świętego Jana, który w czasie Wieczerzy spoczywał na piersi Pana Jezusa. * Błogosławiony Apostoł, któremu zostały objawione tajemnice nieba. * Przez swoją Ewangelię rozszerzył po całym świecie słowa życia")
D- Pasterze mili, coście widzieli?
(Patrz pierwsze czytanie z listu św. Jana- Oznajmiam wam, cośmy ujrzeli i słyszeli)
K- Gdy się Chrystus rodzi (1, 4, 7)
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. * Z jego pełności otrzymaliśmy wszyscy" oraz kolędę: "Nareszcie, gdy pokłon Panu już oddali, * z wielką wesołością do swych trzód wracali. * Że się stali być godnymi, * Boga widzieć na tej ziemi. * Gloria, gloria, gloria, in excelsis Deo!")
U- Ciebie, Boże chwalimy
(Patrz śpiew przed Ewangelią: "Ciebie, Boże, chwalimy, Ciebie, Panie, wysławiamy, Ciebie wychwala przesławny chór Apostołów")
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO WINA- Gdzie miłość wzajemna i dobroć
(Patrz wstęp do obrzędu błogosławieństwa: "Na tę pamiątkę błogosławimy dzisiaj wino i prosimy Boga, aby nas uwolnił od wszelkiej trucizny nienawiści i podtrzymywał wśród nas wzajemną miłość (...)")
Z- Gdy śliczna Panna Syna kołysała
(Patrz psalm responsoryjny: "Pan króluje, wesel się, ziemio, * radujcie się, liczne wyspy" oraz kolęda: "Wszystko stworzenie, śpiewaj Panu swemu, * pomóż radości wielkiej sercu memu. * Lili lili laj, wielki Królewicu, * lili lili laj, niebieski Dziedzicu!")

28.12.

 

 

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW


W- Witajcie, męczeńskie kwiatki
(Patrz antyfona na wejście: "Niewinne dzieci zostały zabite za Chrystusa. * Teraz towarzyszą Barankowi bez skazy i głoszą Jego chwałę")
D- Bliskie jest Królestwo Boże
(Patrz pierwsze czytanie z pierwszego listu św. Jana- Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu)
K- W żłobie leży, któż pobieży? (1-4, 7)
(Patrz Ewangelia: "Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma")
U- Dzięki, o Panie składamy (1-4)
(Patrz pierwsze czytanie- Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu)
Z- Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w Tobie? (1, 4, 7)
(Patrz pierwsze czytanie: "[Jezus Chrystus] jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze, lecz również za grzechy całego świata")

30.12.

 

 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY


W- Anioł pasterzom mówił
(Patrz antyfona na wejście: "Pasterze poszli z pośpiechem * i znaleźli Maryję i Józefa, * i Niemowlę złożone w żłobie")
D- Rodzino Święta, opieki Twej trzeba
(Patrz List Pasterski Episkopatu Polski na Święto Świętej Rodziny z Nazaretu)
K- Bóg się rodzi, moc truchleje (1-4)
(Patrz antyfona na Komunię świętą: "Nasz Bóg ukazał się na ziemi * i przebywał wśród ludzi")
U- O, gwiazdo betlejemska
(Patrz pierwsze czytanie z Księgi Syracydesa: "Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów (...)" oraz kolęda: "Zaprowadź do stajenki leży tam Boży Syn, * Bóg-Człowiek z Panny świętej dany na okup win!")
Z- Bóg się rodzi, moc truchleje (5)
(Patrz psalm responsoryjny: "Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, * oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie") 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama