Jak odmawiać różaniec?

Wskazówki i przykładowe rozważania

Różaniec, przy całej swojej prostocie formy, umożliwia nam modlitewne przeżycie największych tajemnic chrześcijaństwa. Odmawiając Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie rozważamy w dwudziestu tajemnicach życie Pana Jezusa i Jego Matki ujętych w cztery części.

 • Rozważania tajemnic radosnych :.

 • Rozważania tajemnic światła :.

 • Rozważania tajemnic bolesnych :.

 • Rozważania tajemnic chwalebnych :.


 • W części pierwszej — radosnej — przeżywamy tajemnicę Bożej miłości: „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16). Rozważamy (w poniedziałki i soboty):
  1. Zwiastowanie
  2. Nawiedzenie
  3. Boże Narodzenie
  4. Ofiarowanie Jezusa
  5. Znalezienie Jezusa w świątyni.

  Część druga — światłości — przypomina, że całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12). Jednak ten wymiar wyłania się szczególnie w latach życia publicznego, kiedy głosi On Ewangelię Królestwa. Rozważamy (w czwartki):
  1. Chrzest Jezusa w Jordanie
  2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie na górze Tabor
  5. ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

  Część trzecia — bolesna — pozwala nam przeżywać tajemnicę naszego Odkupienia, które dokonało się przez ofiarę Krzyża. Rozważamy (we wtorki i piątki):
  1. Modlitwę w Ogrójcu
  2. Biczowanie
  3. Cierniem ukoronowanie
  4. Drogę krzyżową
  5. Ukrzyżowanie.

  Część czwarta — chwalebna — to wpatrzenie się w uwielbionego Zbawiciela, przez którego i za którym dążymy do życia wiecznego. Spośród odkupionych Maryja pierwsza to życie wieczne w całej pełni już osiągnęła. Rozważamy (w środy i niedziele):
  1. Zmartwychwstanie
  2. Wniebowstąpienie
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie NMP
  5. Ukoronowanie Maryi.

  Rozpoczynając różaniec modlimy się:
  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego...
  Ojcze nasz...
  Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas pomnaża wiarę.
  Święta Maryjo...
  Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas wzmacnia nadzieję.
  Święta Maryjo...
  Zdrowaś, Maryjo... Jezus, który niech w nas rozpala miłość.
  Święta Maryjo...
  Każdą tajemnicę rozważamy odmawiając Ojcze nasz. 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
  «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie... Pobieranie...
  « » Lipiec 2019
  N P W Ś C P S
  30 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31 1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  Pobieranie... Pobieranie...