Rozważania z Oremusem

Rozważania różańcowe pochodzą z październikowego numeru miesięcznika "Oremus".

 • Tajemnice radosne
 • Tajemnice światła
 • Tajemnice bolesne
 • Tajemnice chwalebne

  TAJEMNICE RADOSNE

  TAJEMNICA 1: Zwiastowanie Maryi

  Posłał Bóg anioła do Dziewicy. (por. Łk 1,26)

  W scenie zwiastowania odwieczne pragnienie Boga, aby okazać ludziom zbawienie, spotyka się z pokornym pragnieniem Dziewicy Maryi, by słuchać Boga - słuchać w prostocie wiary, bez stawiania warunków. Anioł Pański przychodzi do prostej Dziewczyny z Nazaretu - w ciszy, bez świadków, z dala od świątyni. Jest to spotkanie bardziej intymne niż jakiekolwiek obcowanie zakochanych. Przez Jej wiarę Bóg zstąpi w człowieczeństwo, przyjmując ciało swych stworzeń.
  Panie, daj mi się wsłuchać w Twoje pragnienia, a moim jedynym pragnieniem niech będzie słuchanie Ciebie.

  TAJEMNICA 2: Nawiedzenie św. Elżbiety

  Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. (Łk 1,41)

  Bóg nieskończony w swym majestacie pozwala się rozpoznać. Czyni to przez Ducha Świętego udzielonego Janowi, gdy pozostawał jeszcze w łonie Elżbiety. Chociaż Jan nie widział jeszcze oblicza nienarodzonego Syna Bożego, ani nie słyszał Jego głosu, już Go rozpoznaje. To spotkanie czyni go szczególnym świadkiem, który wiele lat później wskaże w Cieśli z Nazaretu Bożego Baranka.
  Panie, daj mi w Twoim Duchu rozpoznawać Twoje przyjścia, pomóż mi widzieć Twe oblicze odbijające się w małych tego świata, a szczególnie w nienarodzonych dzieciach.

  TAJEMNICA 3: Narodzenie Jezusa

  Znaleźli Maryję, Józefa i leżące w żłobie Niemowlę. (Łk 2,16)

  Zanim pasterze znaleźli nowo narodzonego Syna Bożego, wpierw rozpoznali Jego Matkę i Opiekuna. Jak to możliwe, by do anielskiej wizji pasowali ci prości ludzie z dalekiej Galilei, milczący i niepozorni, niechciani goście w przeludnionym Betlejem? A jednak - ich miłość do Jezusa, ich zanurzenie w adoracji Wcielonego Słowa było wyraźnym znakiem. Maryja i Józef pierwsi i w sposób najdoskonalszy oddali hołd Jezusowi, trwali w Jego obecności i pomagali innym Go odnaleźć.
  O Panie, spraw, by każdy, kto mnie spotyka, mógł spotkać także Ciebie.

  TAJEMNICA 4: Ofiarowanie Jezusa w świątyni

  Z natchnienia Ducha przyszedł do świątyni. (por. Łk 2,27)

  Syn Boży po raz pierwszy wchodzi do świątyni niesiony jako Niemowlę na rękach Matki. Wyczekują na Niego starzec Symeon i prorokini Anna. Niczym zmęczona ludzkość wybiegają Mu na spotkanie. Wiele lat oczekiwania, trwanie w nadziei na przyjście Mesjasza owocuje miłością świeżą, młodzieńczą. Symeon prorokuje, Anna wychwala Boga, wielka radość rozpiera ich serca. Także do nas Maryja przynosi Jezusa, który chce wstępować już nie do świątyni, ale do naszej duszy, by uczynić ją miejscem radości.
  Panie, udziel mi Ducha, bym zawsze wybiegał Ci na spotkanie, zachowując w sobie wciąż odnawiającą się, żarliwą miłość.

  TAJEMNICA 5: Odnalezienie Jezusa

  Siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. (Łk 2,46)

  Niezwykłe jest spotkanie dwunastoletniego Jezusa z rabinami Izraela; Wcielonego Słowa z tymi, którzy je studiowali i komentowali. Jezus nie naucza, słucha jedynie swoich braci i zadaje pytania. Jest jak ojciec, który dyskretnie towarzyszy dzieciom, by same doszły do poznania prawdy. A nauczyciele? Mają wiarę tak mocną i pokorną, że potrafią słuchać Dziecka, co więcej, zadziwić się Jego mądrością. Oto prawdziwi słudzy Słowa, którzy przyjmują królestwo Boże z dziecięca prostotą.
  Panie, otwórz moje serce i uszy, bym nigdy nie przeoczył momentu, kiedy chcesz ze mną rozmawiać.

  Więcej na następnej stronie
 • «« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  Pobieranie...
  « » Lipiec 2018
  N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  Pobieranie...