II Niedziela Adwentu

Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Dzisiaj, w drugą niedzielę Adwentu, liturgia ukazuje nam Jana Chrzciciela, który stanął na przełomie Starego i Nowego Przymierza jako zwiastun i przewodnik Mesjasza, aby głosić Jego obecność wśród ludu. Wsłuchani w nawoływanie proroka znad Jordanu prostujmy drogi swego życia, abyśmy mogli stać się uczestnikami zbawienia, które przygotował nam Pan. Za to, że wielokrotnie chodziliśmy po bezdrożach naszego życia, wiodących donikąd, przeprośmy teraz Boga Wszechmogącego i prośmy go, aby pomógł nam wejść na drogę, którą jest Chrystus.

Wprowadzenie do liturgii słowa

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy wezwanie poprzednika Pańskiego, Jana Chrzciciela, wzywające nas do nawrócenia. Ma ono polegać na uznaniu Boga za jedynego Pana i na otwarciu serca na Jego działanie. Z wiarą wsłuchajmy się w słowo, które za chwilę będzie do nas skierowane.

Przed prefacją

Dziękujmy Bogu za całe dzieło zbawienia, dziękujmy szczególnie, że w tej chwili mamy możność, by zbawienie stało się naszym udziałem. Dziękujmy Panu, że nas nie opuszcza, ale czeka byśmy dla Niego przygotowali drogę.

Modlitwa wiernych

  1. Prośmy, bo Kościół przez głoszenie słowa Bożego przygotował drogę dla Pana do wszystkich serc i narodów. R. Wysłuchaj, Ojcze, prośby Twego ludu.
  2. Prośmy, by biskupi i prezbiterzy przygotowali drogę dla Pana przez odważne i pokorne wzywanie do nawrócenia.
  3. Prośmy, by Kościół na Wschodzie umacniał się i wzrastał w wierze.
  4. Prośmy, by politycy przygotowali drogę dla Pana przez służbę dla pokoju, sprawiedliwości i wolności.
  5. Prośmy, by Duch Święty przygotował drogę dla Pana przez potężne działanie w sercach grzeszników oraz światło, które rozprasza ciemności ludzkiego poznania.
  6. Prośmy, by siostry zakonne przygotowały drogę dla Pana przez trwanie na modlitwie i dzieła miłosierdzia.
  7. Prośmy, abyśmy sami przygotowali drogę dla Pana przez świadectwo wiary, nawrócenie serc i miłość wzajemną, oraz jedność.

Boże pokoju,wysłuchaj modlitwy i przybądź z pomocą Twojemu ludowi, który zgromadził się na Eucharystii, by wysławiać Twoje wielkie dzieła i przygotować drogę dla Twojego Syna, który przyszedł, przychodzi i przyjdzie.


Przed rozesłaniem

"Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego" (Mt 3,3). Oto nasze adwentowe zadanie, oto program naszego chrześcijańskiego działania. Na trud jego realizacji przyjmijmy teraz błogosławieństwo Pana.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2023
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama