II Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstałego Chrystusa spotykamy przez wiarę. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Gromadzi nas tutaj wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa. Składamy więc Bogu uwielbienie za cud Wielkiej Niedzieli, za dary Jego Miłosierdzia i łamiemy chleb — znak jedności całego Kościoła. Chociaż nie widzimy naszego Pana, to jednak przez wiarę spotykamy się z Nim, a On obdarza nas swym przebaczeniem i pokojem.

Przeprośmy Boga wobec zgromadzonego tutaj ludu Bożego za słabość naszej wiary i wszystkie winy, aby uzyskać przebaczenie, jakiego udziela nam Bóg przez posługę Kościoła i aby umocniła się nasza wiara.

Wprowadzenie do liturgii słowa
Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom, przynosząc im dar pokoju i Ducha Świętego, aby prowadzili ludzi do wiary i jedności oraz udzielali wszystkim przebaczenia. To zadanie wypełnił pierwotny Kościół, gromadząc się na łamanie chleba, czyli Eucharystię, a także żyjąc w jedności i miłości. I dzisiaj chrześcijanie mają przez wiarę spotkać Chrystusa obecnego w Kościele. Wiara buduje jedność całego Ludu Bożego, który mimo cierpień i grzechów ma osiągnąć zbawienie — poucza nas św. Piotr.

Modlitwa powszechna

Trwając we wspólnocie Kościoła i w łamaniu chleba, zanieśmy do Zmartwychwstałego Chrystusa także naszą wspólną i powszechną modlitwę.

  1. Wiara jest darem; prośmy, aby Kościół głosząc Ewangelię i sprawując Eucharystię, prowadził ludzi do miłowania niewidzialnego Boga.
  2. Wiara musi wzrastać; prośmy za nowo ochrzczonymi, aby przez wychowanie chrześcijańskie wzrastała i umacniała się ich więź ze Zmartwychwstałym Panem.
  3. Wiarę należy wyznawać; prośmy, by chrześcijanie przez udział w niedzielnej Eucharystii wyznawali publicznie, że wierzą w Chrystusa, który zmartwychwstał, żyje w Kościele i obdarza świat pokojem.
  4. Wiara wymaga ofiary; prośmy, aby ci, którzy doznają smutku przez cierpienie i doświadczani przez prześladowania za wiarę, mogli wśród przeciwności poznać wartość swej wiary i z nadzieją oczekiwali nagrody od Zmartwychwstałego Chrystusa.
  5. Wiara przynosi usprawiedliwienie; prośmy, aby przez posługę kapłanów dokonywało się w Kościele pojednanie grzeszników z Chrystusem Zmartwychwstałym, dawcą pokoju serc.
  6. Wiara daje ludziom nowe oczy; prośmy, aby niewierzący mogli poznać całe bogactwo rzeczywistości nadprzyrodzonych, których nie można oglądać oczyma.
  7. Wiara daje życie wieczne; prośmy, aby zmarli, którzy tutaj na ziemi uwierzyli w Zmartwychwstałego Chrystusa, cieszyli się w niebie radością niewymowną i pełnią chwały.
  8. Wiara ma być także naszą najwyższą wartością; prośmy, abyśmy sami, chociaż nie widzimy Boga, wierzyli w Niego i abyśmy przez udział w Eucharystii mogli spotkać już tutaj Zmartwychwstałego Chrystusa, Pana i Boga naszego.

Panie, Ty przez swe zmartwychwstanie przynosisz ludziom pokój i przebaczenie; umocnij naszą wiarę, wysłuchaj Twego ludu, który sprawując Eucharystię, zanosi do Ciebie błagania oraz pragnie rozpoznać w Tobie Pana i Boga swojego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją


Za chwilę nastąpi łamanie chleba, nasza Eucharystia czyli dziękczynienie. Włączmy się w ten wielki dar Zmartwychwstałego Chrystusa przez wiarę i z radością oraz prostotą serca dziękujmy za Zmartwychwstanie, za wiarę i zbawienie.

Przed rozesłaniem

„Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli". Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zanieśmy naszą wiarę do ludzi, aby oni widząc nas i nasze życie, mogli łatwiej uwierzyć i spotkać Zmartwychwstałego Pana w społeczności Kościoła.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Czerwiec 2018
N P W Ś C P S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Pobieranie...