III Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstały Chrystus obecny wśród nas przez Eucharystię. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii
Zmartwychwstały Chrystus obecny jest w Kościele, gdy sprawujemy tajemnicę Mszy św. To On sam przemawia do nas i wyjaśnia nam Pisma. To Jego poznajemy po łamaniu chleba. Z wiarą więc przystąpmy do tego ołtarza, by słuchać słów Boga i spożywać Ciało Chrystusa.

Zostaliśmy wykupieni od zła drogocenną Krwią Chrystusa. Przeprośmy teraz za nasze grzechy, aby w nas objawiła się oczyszczająca moc ofiary Zbawiciela.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Uczniowie idący do Emaus nie zrozumieli, że Mesjasz musiał cierpieć. Dopiero sam Chrystus wyjaśnił im Pisma i dał się poznać przy łamaniu chleba. Kościół od początku wyjaśniał Słowo Boże i sprawował Eucharystię, by w ten sposób uobecniać Zmartwychwstałego Chrystusa i prowadzić ludzi do wiary — czytamy w Dziejach Apostolskich i Liście św. Piotra. I nam dzisiaj Kościół głosi Chrystusa, byśmy w Niego wierząc zdążali na spotkanie z Bogiem w ojczyźnie wiecznej.

Modlitwa powszechna

Oświeceni Bożym słowem, módlmy się w intencjach wszystkich ludzi, aby mogli spotkać i rozpoznać Chrystusa, który nas wysłuchuje i posila własnym Ciałem.

  1. Za ludzi należących do Kościoła, aby chętnie słuchali słowa Bożego i karmili się Ciałem Chrystusa.
  2. Za ludzi biednych, aby nigdy nie brakowało im chleba powszedniego i chleba prawdy.
  3. Za ludzi pracujących w rolnictwie, aby ich praca zapewniła wszystkim dostatek pożywienia i aby Bóg dał nam obfite plony ziemi.
  4. Za ludzi, którzy utracili nadzieję, aby w świetle Bożego słowa odnaleźli sens życia i zrozumieli, że do zwycięstwa często trzeba iść przez cierpienie.
  5. Za ludzi, którzy przez błędną interpretację Pisma świętego odeszli od wspólnoty Kościoła, aby Chrystus sam oświecił ich serca i dał im się rozpoznać w prawdziwym swoim Kościele.
  6. Za zmarłych, aby ci, którzy tutaj na ziemi spożywali Ciało Chrystusa i słuchali Jego słowa, mogli osiągnąć radość zmartwychwstania w chwale wiecznej.
  7. Za nas samych zgromadzonych na tej Eucharystii, byśmy z radością głosili ludziom, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał, naucza i karmi swój lud wybrany.

Panie, który dajesz się poznać tym, którzy słuchają Twego słowa i pożywają Twoje Ciało, wysłuchaj nas i zawsze pozostań z ludźmi, którzy bez Ciebie nic uczynić nie mogą. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za objawienie Prawdy i za zmartwychwstanie Chrystusa, którego spotykamy i rozpoznajemy sprawując eucharystyczną ofiarę.

Przed rozesłaniem

Kończymy ofiarę eucharystyczną, ale przez nią Chrystus dołącza się do naszego życia. Idźmy z Nim i prośmy, by zawsze pozostał z nami, by nas nauczał, karmił i obdarzał błogosławieństwem Boga.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama