IV Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstały Chrystus jest naszym Pasterzem. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Chrystusa, który został ukrzyżowany, Bóg uczynił Panem i Mesjaszem. Jest On dlatego naszym Pasterzem i bramą prowadzącą do zbawienia. Dzisiaj, w niedzielę Dobrego Pasterza, mamy modlić się za kapłanów, których Chrystus powołał jako swoich pasterzy. Mamy także prosić, by nie zabrakło nigdy tych, którzy w imieniu Chrystusa będą głosić Ewangelię i uobecniać Jego ofiarę.

Wyznajmy przed Bogiem nasze winy i nawróćmy ślą do Chrystusa, Pasterza i Stróża naszych dusz.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus w Ewangelii porównał siebie do bramy prowadzącej do owczarni. Jest On więc Jedynym Pośrednikiem i naszym Pasterzem. Orędzie Chrystusa dociera do nas przez Kościół, który głosi słowo Boże i wzywa do nawrócenia. Takie myśli zawierają dzisiejsze fragmenty Pisma świętego z Dziejów Apostolskich i Listu św. Piotra.

Modlitwa powszechna

Przynosimy do Boga nasze tęsknoty i niepokoje ufając, że mocą zmartwychwstania Chrystusa, naszego Dobrego Pasterza otrzymamy dobra potrzebne dla nas i dla świata.

  1. Za pasterzy Kościoła, aby za przykładem Dobrego Pasterza — Jezusa, prowadzili owczarnię Bożą do pełni życia i szczęścia.
  2. O nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło światu ludzi odważnych i dobrych, którzy pójdą za głosem wezwania Bożego.
  3. Za seminarzystów, aby dobrze przygotowali się do swych zadań oraz wykonywali je z wiarą, miłością i bezinteresownie.
  4. Za siostry zakonne, aby wezwane przez Boga do specjalnych zadań, wypełniały dzieła miłosierdzia, niosły światu dar modlitwy, a swym życiem ukazywały wielkie wartości poświęcenia i ofiary.
  5. Za kapłanów, zwłaszcza za naszych księży, by jak Dobry Pasterz umieli prowadzić ludzi do owczarni, umieli słuchać nieszczęśliwych, głosili słowa prawdy, a owce im powierzone słuchały ich głosu i darzyły zaufaniem i dobrocią.
  6. Za naszych zmarłych, aby przez Bramę, którą jest Chrystus, weszli do wiecznej owczarni zbawionych.
  7. Za nas tu obecnych, aby z naszej społeczności Bóg powołał swoich pasterzy, nas umacniał w wytrwaniu przy Kościele i abyśmy szli za Chrystusem, który zostawił nam wzór jak zło zwyciężać dobrem i ofiarą.

Wysłuchaj naszych próśb, Boże, Ojcze Wszechmogący, który uczyniłeś swego Syna Panem i Mesjaszem, a także Pasterzem Kościoła. Spraw, aby ludzie zbawieni mocą zmartwychwstania weszli przez Chrystusa jak przez bramę, do wiecznej owczarni nieba. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Przez powołanych pasterzy Kościoła ustawicznie ponawia się ofiara krzyża i zwycięstwo zmartwychwstania, a Bóg udziela ludziom zbawienia. Dziękujemy za tę ofiarę i za kapłanów, przez pośrednictwo których możemy czerpać życie i łaskę od Zbawiciela.

Przed rozesłaniem

Tylko Chrystus jest bramą, która prowadzi do zbawienia. On pozostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami. Nie szukajmy innych pasterzy, ale odważnie trwajmy przy naszym Zbawicielu. On zawsze jest przy nas i przez Niego Bóg błogosławi nam i całemu światu.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Lipiec 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama