V Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstały Chrystus przez Kościół prowadzi nas do Ojca. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

W niedzielę — dzień zmartwychwstałego Chrystusa — gromadzimy się na Eucharystii, aby iść drogą jaką wskazał nam Zbawiciel, by słuchać Jego prawdy i czerpać z Niego życie. W ten sposób budujemy wspólnotę Kościoła i wypełniamy nasze powołanie.

Bóg wezwał nas z ciemności do swego przedziwnego światła, byśmy swym życiem uświęcali ziemię. Przeprośmy za nasze grzechy, aby dostąpić przebaczenia i przez sakramentalne znaki dostrzec Boga, który w Chrystusie zbliża się do grzesznych ludzi.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Chrystus przez swe człowieczeństwo objawił nam Boga Ojca, Jego miłość i cel naszego życia. Kościół objawia nam Chrystusa przez głoszenie Ewangelii i dzieła miłosierdzia. Przez chrzest zostaliśmy powołani do wspólnoty Kościoła, by swym życiem, wiarą i służbą budować żywą świątynię, opartą na Chrystusie, który jest naszym kamieniem węgielnym.

Modlitwa powszechna

Włączeni w społeczność Kościoła jako duchowa świątynia i święte kapłaństwo, przez swą modlitwę wypełniamy kapłańską służbę wobec ludzi i świata; módlmy się więc do Boga, którego objawia nam Chrystus.

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez wiarę i miłość budował duchową świątynię Boga opartą na Chrystusie jako kamieniu węgielnym.
  2. Módlmy się za biskupów i kapłanów, alby oddani modlitwie i posłudze słowa, ukazywali światu wielkie dzieła Boże.
  3. Módlmy się za diakonów, aby przez swe powołanie służyli całej społeczności Kościoła.
  4. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby z pomocą Chrystusa ukazywali młodym drogi chrześcijańskiego życia i prowadzili ich do Tego, który jest naszą drogą.
  5. Módlmy się za niewierzących, aby w Kościele odnaleźli żyjącego Chrystusa i doszli do domu Ojca, gdzie dla wszystkich jest przygotowanych mieszkań wiele.
  6. Módlmy się za zmarłych, ... aby Chrystus zabrał ich do domu Ojca i obdarzył ich pełnią życia.
  7. Módlmy się za nas samych, abyśmy wiernie służyli Chrystusowi, a przez swą wiarę budowali Kościół i służyli ludziom wskazując im drogę, prawdę i życie płynące z Ewangelii.

Panie, który w Jezusie Chrystusie objawiłeś światu swą miłość, przyjmij modlitwy Twego Kościoła i spraw, aby ludzie, przez więź z Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem, budowali duchową świątynię Twej chwały i uświęcali świat swą wiarą. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Dziękujemy niewidzialnemu Bogu, że w Jezusie Chrystusie objawił nam siebie, nauczył nas swej prawdy i obdarzył życiem. Dziękujemy, że przez Kościół możemy poznać Chrystusa i dojść na wieczną ucztą w domu Ojca.

Przed rozesłaniem

Boga nikt nie widział. Ukazał Go nam Chrystus. Dzisiaj Kościół objawia Boga i jest Jego znakiem w świecie. Idźcie z błogosławieństwem w ten świat, by budować duchową świątynię i w swoim życiu ukazywać Chrystusa, naszą drogę, prawdę i życie.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...