VI Niedziela Wielkanocna

Zmartwychwstały Chrystus obiecuje Ducha Świętego. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Żyjemy wśród przeciwności, trudów i cierpień. Chrystus jednak nie pozostawił nas samych, obiecał zesłać Ducha Świętego. To właśnie Duch Święty wspiera nas w walce ze złem, uświęca w drodze przez życic i nadaje sens naszej ludzkiej egzystencji. Z wdzięcznością więc stańmy przed ołtarzem, gdzie mocą Ducha Świętego sprawujemy ofiarę Chrystusa i Kościoła oraz otrzymujemy dary potrzebne do życia chrześcijańskiego.

Prośmy Boga, by mocą Ducha Świętego oczyścił nasze sumienia, abyśmy mogli z należytym usposobieniem przyjąć dary Boże płynące z tej Mszy św.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Apostołowie udzielali Ducha Świętego, by umacniał wierzących w Chrystusa. To samo czyni Kościół, gdyż Chrystus chociaż niewidzialny, obiecał, że nie zostawi ludzi samych, ale będzie ich umacniał i uświęcał przez Ducha Pocieszyciela.

Modlitwa powszechna

Wznieśmy do Boga modlitwę naszą, prosząc Go, by przez Zmartwychwstałego Syna swego obdarzył wszystkich ludzi Duchem Prawdy, którego świat nie zna.

  1. Prośmy, aby Kościół głosząc prawdę, prowadził ludzi do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
  2. Módlmy się pokornie, by chrześcijanie napełnieni Duchem Prawdy nosili w swych sercach Jezusa Chrystusa.
  3. Wołajmy z ufnością, by przyjmujący w tym roku sakrament bierzmowania byli wśród ludzi głosicielami prawdy.
  4. Błagajmy Boga, aby szukający prawdy mogli ją odnaleźć w Chrystusie, który napełnia słabe ludzkie poznanie światłem Ducha Prawdy.
  5. Prośmy, aby ludzie pracujący w fabrykach, biurach, warsztatach uświęcali świat i chwalili Boga dziełami swoich rąk i umysłów.
  6. Módlmy się, aby zmarli... powołani do życia przez Ducha Świętego, mogli osiągnąć pełne zjednoczenie z Ojcem i Jezusem Chrystusem.
  7. Błagajmy Boga, abyśmy zachowując przykazania, zasłużyli na umiłowanie przez Ojca i Jezusa Chrystusa oraz abyśmy mogli odczytać objawioną przez Ducha Świętego prawdę o życiu i zbawieniu.

Niech nasza modlitwa dojdzie do Ciebie, Panie, a Ty wysłuchaj nas i przez Syna Twego prowadź Wszystkich ludzi do poznania prawdy, którą objawiasz światu przez Ducha Świętego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją


Dziękujmy Bogu za Chrystusa, który żyje i razem z nami ofiaruje się Ojcu za zbawienie świata. Dziękujmy za obietnice. Ducha Świętego Pocieszyciela, który uświęca tę ofiarę i prowadzi nas do poznania prawdy.

Przed rozesłaniem


Chrystus, odchodząc z tego świata do Ojca, obiecał zesłać Ducha prawdy, którego świat nie zna i nie widzi. Myśmy uwierzyli w prawdę, jaką nam przyniósł Jezus Chrystus. Idźmy więc pobłogosławieni przez Boga, który jest Ojcem, przez Syna, który jest Zbawicielem i przez Ducha, który jest Prawdą, by nieść ludziom pełne poczucie pewności, wśród ścierających się poglądów i wśród relatywizmu obecnego wieku.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2021
N P W Ś C P S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Pobieranie... Pobieranie...