Komentarze do Liturgii - Uroczystość Bożego Ciała

Chrystus Chlebem dającym życie wieczne


Wprowadzenie do liturgii

Kościół uobecnia dzieło Jezusa Chrystusa, ofiarując Jego Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Dzięki tej ofierze Chrystus obecny jest wśród nas i jednoczy swoich wyznawców. Dzisiaj gromadzimy się, aby dziękować Chrystusowi za Eucharystię. Niesiemy Jego Ciało w procesjach. Jest to wyznanie wiary i uświadomienie sobie, jaki posiadamy skarb — Chleb dający życie.

Przeprośmy za nasze grzechy, abyśmy byli należycie przygotowani do uczestnictwa w tej ofierze Eucharystycznej i do przyjęcia Ciała Chrystusa, by potem zanieść Go dzisiejszemu światu.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg na pustyni cudownie karmił swój lud manną, która była zapowiedzią Eucharystycznego Chleba. Chrystus nazwał siebie Chlebem dającym życie wieczne. Chleb Eucharystyczny jednoczy ludzi z Bogiem i między sobą. Pożywając więc Ciało Chrystusa Eucharystycznego, budujemy wspólnotę Kościoła i już tutaj nawiązujemy łączność z Bogiem, który przez ten Chleb udziela nam swego życia i posila w drodze do nieba — nowej Ziemi Obiecanej.

Modlitwa powszechna.

Chrystus stał się naszym Chlebem, by nas zgromadzić w jedno i obdarzyć życiem, zgromadzeni więc tutaj, zanieśmy naszą wspólną modlitwę w intencjach wszystkich ludzi.

  1. Eucharystia jest pokarmem w drodze do zbawienia — prośmy za Kościół, by karmił pielgrzymujący lud Boży w drodze do niebiańskiej ojczyzny. R. Chryste, Żywy Chlebie, wysłuchaj tej modlitwy.
  2. Eucharystia jednoczy ludzi — prośmy za wszystkich chrześcijan, by stanowili jedno ciało Kościoła i stali się uczestnikami jednego Chleba.
  3. Eucharystia jest Chlebem, który daje życie światu — prośmy, aby wszyscy ludzie na ziemi mieli chleb powszedni i chleb, który zaspokaja głód chleba.
  4. Eucharystia jest prawdziwym pokarmem duchowym — prośmy, aby dzieci, które pierwszy raz uczestniczą w Eucharystii, przez całe życie zachowały więź z Bogiem i zjednoczenie z całym Kościołem.
  5. Eucharystia jest ofiarą Nowego Przymierza — prośmy, aby naród żydowski przyjął przymierze zawarte przez Ciało i Krew Chrystusa.
  6. Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego — prośmy, aby nasi zmarli otrzymali życie Boże, a ich ciała, które pożywały Chleb życia, Chrystus wskrzesił w dniu ostatecznym.
  7. Eucharystia jednoczy nas z Bogiem — prośmy, abyśmy sami często pożywali Ciało Chrystusa i trwali w zjednoczeniu z Bogiem, aby otrzymać życie wieczne.

Chryste, Ty jesteś prawdziwym Chlebem, który zstąpił z nieba, Twe Ciało karmi nas i jednoczy; spraw, by nasze modlitwy zostały wysłuchane, a Kościół umocniony ofiarą Twego Ciała i Twojej Krwi prowadził nas do pełni życia, którego zadatkiem jest Twoja sakramentalna obecność. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed prefacją


Składając dzisiaj ofiarę Eucharystyczną, dziękujemy za Chleb dający życie światu, przez który uobecnia się ofiara Chrystusa i nasze zjednoczenie z Bogiem, a także zjednoczenie z wszystkimi uczestnikami stołu wokół którego gromadzimy się, by sprawować pamiątkę Pana.

Przed rozesłaniem

Posileni pokarmem z nieba, Chlebem, który dał nam Chrystus, idziemy z błogosławieństwem Boga, by jednoczyć Kościół, a ludziom nieść nadzieję życia wiecznego. Wracajmy często do tego stołu i pożywajmy często Chleb, aby nie ustać w drodze do pełnej komunii z Bogiem.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama