Komentarze do Liturgii - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Bóg jest miłością (1 J 4,8)


Wprowadzenie do liturgii

Dać komuś serce — to znaczy ofiarować mu wszystko, co najlepsze, całe swoje wnętrze, oddać samego siebie. Symbole często mówią więcej niż słowa, dlatego pośrodku naszego zgromadzenia staje dzisiaj Jezus Chrystus z otwartym Sercem. Czcimy w Nim Jego niezmierzoną miłość ku nam, której szczytem było całkowite oddanie w Ofierze na krzyżu. Rozpoczynamy celebrację Eucharystii, która uobecnia tę Najświętszą Ofiarę w sakramentalnych znakach.

Otwórzmy nasze serca na Bożą miłość, która pragnie nas hojnie obdarzyć w tej Mszy św. i przeprośmy za wszelkie grzechy, zwłaszcza za brak miłości.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pośrodku naszego zgromadzenia zostaną za chwilą odczytane święte słowa Biblii — zapis słów i wydarzeń, ukazujących wielką i żarliwą miłość Boga do człowieka. Tak jak przez Mojżesza mówił Pan Izraelitom o ich szczególnym wybraniu, tak dzisiaj zwierza się ze swej miłości do nas. Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, wielcy i wyjątkowi, ale właśnie ze względu na naszą małość, nieporadność i zaślepienie. Jesteśmy skorzy do zapominania, dlatego dzisiaj natchniony Bożym Duchem Jan Apostoł przypomina nam o tym, że kto poznał Boga, który jest Miłością, ten miłuje braci. Niech Boże słowo obudzi w nas pragnienie służby i oddania na wzór Jezusa Chrystusa, który jest „cichy i pokorny sercem" (Mt 11, 29).

Modlitwa powszechna

Miłujący Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać i obdarzyć prawdziwym dobrem. Wołajmy więc z ufnością, prosząc dziś Jego Jednorodzonego, umiłowanego Syna:

  1. Dobry i miłosierny Panie, daj swemu Kościołowi łaskę świadczenia o Twojej miłości przez ofiarne dzieła miłosierdzia. R. Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
  2. Dobry i miłosierny Panie, ogarnij swoim wszystko przenikającym spojrzeniem nędzę moralną tych, którzy wartości materialne postawili na pierwszym miejscu, daj im łaskę nawrócenia i zachwycenia się Tobą jako Najwyższym Dobrem i Pięknem.
  3. Dobry i miłosierny Panie, spójrz na bezdomnych, samotnych oraz biednych i obdarz pociechą Twojej ciągłej obecności przy nich.
  4. Dobry i miłosierny Panie, ześlij swego Ducha na wszystkich przystępujących do sakramentu pokuty, aby przejęci szczerym żalem za grzechy, doznali uleczenia ze swoich słabości.
  5. Dobry i miłosierny Panie, racz w nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, pomnożyć wrażliwość na ludzką biedę.

Dobry i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na pałające miłością Serce Zbawiciela i wysłuchaj nas w naszej niedoli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed prefacją


Godzien jest Pan naszego uwielbienia i dziękczynienia. Przez usta kapłana wyśpiewajmy naszą wdzięczność za szczególne wybranie i Bożą miłość, której ciągle na nowo doświadczamy.

Przed rozesłaniem

Niech Bóg nam błogosławi i kształtuje nasze serca na podobieństwo przepełnionego miłością Serca Jezusa Chrystusa.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Wrzesień 2021
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama