XVI Niedziela Zwykła

Dobroć i miłosierdzie Boga. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Bóg jest pełen miłosierdzia i dobroci, przebacza grzechy, cierpliwie czeka na nawrócenie, bo kocha człowieka i chce, by każdy był szczęśliwy. Żyjemy w świecie, w którym dobro i zło jest tak bardzo zmieszane z sobą, dlatego przychodzimy do świątyni, by od Chrystusa otrzymać siłę i pomoc do zwycięstwa dobra. Przychodzimy do Boga, by otrzymać przebaczenie i miłosierdzie.

Bóg łaskawie czeka na nasze nawrócenie, zwróćmy się więc do Boga całym swoim sercem, prośmy o przebaczenie, by dostąpić Bożego miłosierdzia przez udział w tej Najświętszej Ofierze.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Przypowieść o chwaście wśród zboża w obrazowy sposób ukazuje nam Bożą cierpliwość i miłosierdzie. Bóg nie karze natychmiast za zło, ale czeka na nawrócenie człowieka. Dobro jest ciche i wzrasta cicho jak Boże Królestwo. Wszyscy jesteśmy grzeszni i słabi, zasługujemy bardziej na karę niż miłosierdzie, ale Bóg lituje się nad nami i uczy nas pokornego spojrzenia na świat.

Modlitwa powszechna

Zwróćmy się do Boga z naszą modlitwą, ufni w Jego pomoc, dobroć i miłosierdzie.

  1. Prośmy za Kościół, aby przyczyniał się do zwycięstwa dobra na ziemi. R. Okaż nam, Panie, swoje miłosierdzie.
  2. Prośmy za odpoczywających na wakacjach, aby piękno świata ukazywało im dobroć i wielkość Boga Stwórcy.
  3. Prośmy za grzeszników, aby dostąpili łaski nawrócenia i otrzymali przebaczenie.
  4. Prośmy za sędziów, prokuratorów, prawników, aby sądzili sprawiedliwie i przyczyniali się do pomnożenia dobra i prawdy.
  5. Prośmy za zmarłych, aby oczyszczeni ze zła, jak dobre ziarno, znaleźli się w Królestwie Boga.
  6. Prośmy, abyśmy sami umieli zwyciężać zło, przyczyniali się do dobra w świecie oraz otrzymali Boże przebaczenie i miłosierdzie.

Boże, ześlij nam Ducha Twego, by modlił się w nas, przyczyniał się za nami i pomagał nam wypraszać Twoje miłosierdzie, przebaczenie i pomoc, byśmy przy końcu świata znaleźli w Tobie Ojca pełnego miłosierdzia i jaśnieć mogli w Twym wiecznym Królestwie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją


Bóg jest pełen łaski i miłosierdzia, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Dziękujemy więc gorąco za cierpliwość i miłosierdzie jakie okazuje nam Bóg w Jezusie Chrystusie, który umarł za nas grzeszników i zmartwychwstał, byśmy mieli życie.

Przed rozesłaniem

Niejednokrotnie tak trudno w świecie odróżnić zło i dobro. Bóg jednak daje nam oczy wiary, pomoc i błogosławieństwo, byśmy byli dobrą pszenicą, a nie chwastem, byśmy umieli wybierać to co prowadzi do życia i zbawienia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama