Komentarze do Liturgii - Uroczystość Wszystkich Świętych (3)

Bóg powołuje wszystkich do świętości


Wprowadzenie do liturgii

Niebo jest pełne świętych. Niebo jest pełne nie tylko tych znanych, ale także tych cichych ludzi, którzy stali się święci i dawniej, i dzisiaj wśród nas. Uwielbiajmy Boga, który przedziwny jest w swoich świętych i wychwalajmy tych, którzy już osiągnęli zbawienie.

My jeszcze jesteśmy w drodze, my jeszcze dążymy do świętości, przeprośmy więc Boga za nasze grzechy, by w nas zajaśniała świętość Jego, a dzisiejsza ofiara pomnożyła chwałę mieszkańców nieba.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Wizja świętego Jana ukazuje nam niebo pełne ludzi świętych, którzy wypełnili przykazania, stali się tu na ziemi dziećmi Bożymi, zrealizowali program zawarty w błogosławieństwach z Ewangelii.

Modlitwa powszechna

Przez pośrednictwo Świętych, którzy otaczają Boga i przedstawiają Mu nasze sprawy, prośmy za wszystkich ludzi, by realizując na ziemi wezwanie do świętości doszli do chwały nieba.

 1. (Chrystus był ubogi, narodzony w stajni, umarł na krzyżu jak zbrodniarz, złożono Go w cudzym grobie). Prośmy, aby Kościół był ubogim zwiastunem bogactwa niebios.
  (R. Uświęcaj Kościół, prosimy Cię, Panie.)
 2. (Wielu nieznanych świętych porzuciło wszystko, by pójść za Chrystusem ubogim bratem z Nazaretu.) Prośmy za wszystkich, którzy dzisiaj żyją w ubóstwie i biedzie, by byli bogaci przed Bogiem.
  (R. Daj chleb dla głodnych, prosimy Cię, Panie.)
 3. (Niebo zapełniają także święci cisi, którzy niewidocznie osiągnęli szczyty świętości, może to wielu naszych bliskich, matki, ktoś ze znajomych.) Prośmy Pana, aby uświęcał nasze polskie rodziny, bronił matek, a wszystkim cichym pracownikom Kościoła dał obiecaną ziemię — radość i tutaj, i w niebie.
  (R. Wzbudź nowych świętych dla Twego Kościoła.)
 4. (Jest wiele niesprawiedliwości, krzywdy wyrządzanej narodom, ludziom, Kościołowi.) Prośmy za wszystkich walczących o sprawiedliwość społeczną, o wolność narodów, Kościoła, aby przez przyczynę świętych bojowników wolności zostali nasyceni radością, że ich poświęcenie nie idzie na marne, a ich trud nie jest daremny.
  (R. Dodawaj mocy walczącym o prawdę.)
 5. (Wychwalają Chrystusa w niebie także zastępy ludzi, którzy w potrzebujących i cierpiących dostrzegli swego Pana.) Prośmy za pielęgniarki, za lekarzy, za pomagających biednym, aby za swe poświęcenie i miłosierdzie sami dostąpili miłosierdzia.
  (R. Bądź miłosierny dla służących braciom.)
 6. (Chrystus ukochał ludzi czystego serca, wybrał Matkę Dziewicę, otoczony chórem ludzi czystych króluje w chwale). Prośmy za wszystkie siostry zakonne i osoby szczególnie Bogu poświęcone, aby były znakami Bożych wartości wśród świata.
  (R. Uświęcaj, Panie, ludzi Ci oddanych.)
 7. (Wśród walk i wojen toczą się dzieje ludzkości. Bóg nieustannie posyła nowych świętych, którzy wprowadzają pokój i ukazują, że jest on prawdziwym dobrem ludzkości). Prośmy o pokój dla świata, by ludzie mogli spokojnie żyć, pracować i modlić się, a dla wszystkich wprowadzających pokój wypraszajmy siły w trudnym zadaniu.
  (R. Obdarz pokojem nasze czasy, Panie.)
 8. (I dzisiaj są nowi męczennicy, którzy swoje szaty obmyli we Krwi Baranka). Prośmy za prześladowanych z powodu wiary i prawdy, aby byli posiewem nowych świętych. Wypraszajmy wolność dla Kościoła.
  (R. Obdarzaj męstwem broniących Kościoła.)
 9. (My też jesteśmy wezwani do świętości i my też mamy być błogosławieni). Módlmy się za nas samych, aby nasza wiara była mocna, abyśmy wytrwali w prześladowaniach, abyśmy mieli serce czyste, byśmy byli cisi, pokorni i miłosierni.
  (R. Uświęć nas, Panie, .dla Twej większej chwały.)


Prosimy Cię, Panie, abyś wysłuchał modlitwy Twojego ludu, który ufa w pośrednictwo świętych i pragnie kiedyś razem z nimi chwalić Cię wiecznie w świątyni nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.

Uwaga: Wersja modlitwy powszechnej przedstawiona powyżej ma dwie formy, dłuższą i krótszą. Tekst znajdujący się w nawiasach można pominąć. Dotyczy to także innych modlitw powszechnych, które można formować według podanej zasady.

Przed prefacją

Dziękujemy Bogu, że nas powołał do świętości. Dziękujemy Mu za wielkie rzesze ludzi zbawionych ze wszystkich ras, pokoleń i języków i razem z Chórami aniołów i świętych głośmy, że Bóg jest święty i pełen chwały.

Przed rozesłaniem

Kościół i świat potrzebuje świętych także i w naszych czasach. Idziemy, by budować Boże Królestwo, by być świętymi.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie... Pobieranie...
« » Marzec 2019
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...