II Niedziela w Wielkim Poście

Kim jesteś? Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

WPROWADZENIE DO LITURGII

Wielu z nas pragnie stać się kimś innym; stosuje specjalne diety i ćwiczenia, by mieć taką sylwetkę jak ten sławny piłkarz, kupuje coraz to lepsze kremy, by mieć cerę tak nieskazitelną jak ta najpiękniejsza aktorka… wszystko po to by nie pokazać kim się jest na prawdę. Wciąż udajemy kogoś innego, wciąż jesteśmy niezadowoleni, że nasze życie nie jest takie idealne, że nam się nie udało.

Bóg dostrzegł te zabiegi człowieka, dlatego przez Kościół daje mu trzy specjalne narzędzia: post, modlitwę i jałmużnę.

Modlitwę po to, byśmy pojęli sercem, że celem naszego życia jest Bóg, który zakochał się w człowieku.
Jałmużnę po to, byśmy na drodze swego życia dostrzegli i pokochali innych wędrowców w drodze do Ojca.
Post po to, byśmy za płaszczem przyzwyczajeń i nałogów, za stertą masek jakie zakładamy przed ludźmi i przed sobą, zobaczyli jacy jesteśmy naprawdę.

Przeprośmy naszego Ojca, który jest w niebie za to, że nie potrafimy zakochać się w sobie tak jak On zakochał się w nas

WPROWADZENIE DO LITURGII SŁOWA

Dziecko to najcenniejszy dar Boga dla rodziców; często długo oczekiwane, ukochane, upragnione. Dlaczego więc Bóg żąda od Abrahama, by zabił swojego syna?- o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu. Dlaczego Ten, który powiedział „Nie zabijaj” chce krwi nic nie winnego młodego chłopaka?

Każdy rodzic będzie przecież chronić swoje dziecko nawet za cenę własnego życia. A Abraham, na polecenie Boga odpowiedział: oto jestem! Nie dyskutował, wyraził tylko swoją gotowość wyruszenia w ostatnią drogę wraz z Izaakiem. Ileż bólu i cierpienia musiał w sobie nieść Abraham prowadząc swojego jedynego syna na śmierć? To jednak nie Izaak stanowił problem, ale sam Abraham, któremu miłość do syna przysłoniła Boga.

Opis Przemienienia Jezusa według ewangelisty Marka ukaże nam, że to co doczesne jest tylko etapem drogi i nic nie może nam przesłonić ostatecznego celu jakim jest kochający Bóg.

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli zachęca nas więc do refleksji nad tym z czego lub z kogo nam najtrudniej zrezygnować, i kto lub co jest dla nas ważniejsze od Boga.

Jak zakończyła się ta bulwersująca historia Abrahama i Izaaka? Posłuchajmy sami.

 

MODLITWA WIERNYCH

Wraz z całą wspólnotą Kościoła otwórzmy nasze serca, by Duch Święty w tym czasie Wielkiego Postu przemieniał nasze serca, i wołajmy:

 1. Módlmy się za Papieża Franciszka, aby był świadkiem Chrystusowego Krzyża i prowadził nas do blasku Zmartwychwstałego.
 2. Módlmy się za kapłanów siejących zgorszenie przez oddanie się na służbę grzechowi, aby czas Wielkiego Postu stał się dla nich okazją do nawrócenia i powrotu do ich pierwotnej gorliwości.
 3. Módlmy się za ofiary wojen i przemocy, aby nadzieja pokoju przemieniała ich wątpliwości i bezradność.
 4. Módlmy się za zmarłych, aby modlitwa i post całego Kościoła wyjednała im łaskę wpatrywania się w tę Miłość, której poszukiwali całe życie.
 5. Módlmy się za nas samych, aby zapłonęło światło w naszych ciemnościach, i abyśmy potrafili służyć innym mimo naszego ubóstwa.

Boże, nasz Ojcze, Ty chcesz, byśmy się stali nowym stworzeniem w Chrystusie. Przyjmij naszą modlitwę, którą zanosimy w Imię Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa wiernych na Niedzielę "Ad gentes"

Bogu Ojcu, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie staje się obecny w naszej codzienności, by ją uświęcić i przemieniać, przedstawmy ufną modlitwę:

 1. Módlmy się za Kościół Święty, który na całej ziemi głosi Ewangelię i daje świadectwo miłości Chrystusowej, aby umacniany darami Ducha Świętego wzrastał w świętości i łasce, Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, którzy w krajach misyjnych trudzą się, siejąc ziarno Ewangelii, aby cieszyli się Bożym błogosławieństwem i mieli radość z pełnionej posługi, Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za chorych, samotnych i potrzebujących pomocy, aby mogli liczyć na pomoc i wsparcie wspólnoty Kościoła i swoich bliskich, Ciebie prosimy…
 4. Módlmy się za zagubionych, uwikłanych w grzechy i nałogi, aby Chrystus Pan przemienił ich serca i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty, Ciebie prosimy….
 5. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby przykład pobożności i bojaźni Bożej rodziców i wychowawców pobudzał ich do szlachetnego życia, Ciebie prosimy…
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy wpatrzeni w Chrystusa troszczyli się o przemianę naszych serc i umysłów i ubogacali je łaską Bożą, Ciebie prosimy…

Wszechmogący i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na swój lud i obdarz go swoją łaską. Niech radość, jaką przeżyli apostołowie na górze Tabor, napełnia nasze serca i umacnia je w pragnieniu naśladowania Chrystusa, który ukazawszy swe Bóstwo, pragnął umocnić nas w wierze. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

PRZED PREFACJĄ

Teraz jest czas by podziękować Bogu, czyli uznać, że jest się tym kim się jest. A za co Ty chcesz dziś podziękować Bogu wraz z całym Kościołem?

PRZED ROZESŁANIEM

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo na czas szukania siebie, bliźnich i Boga.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Kwiecień 2024
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...