Komentarze do Liturgii - 5. niedziela Wielkiego Postu (B)

Każda chwila ważna i dobra jest na odnowienie przymierza z Bogiem


Wstęp do liturgii

Człowiek wiele razy w życiu mówi do Boga: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Wiele razy, kiedy przychodzi smutek, ból, rozczarowanie, samotność - wydaje nam się, że Jezus ginie nam z przed oczu, że jest daleko od nas…

A On jest wciąż przy nas, przebacza, z brudu oczyszcza, dobrocią swą rany leczy i miłością swą je zabliźnia. Święty Jan od Krzyża napisał w swym dziele, że „tyle otrzymamy, ile się spodziewamy”. A ty ile spodziewasz się od Jezusa? Wierzysz, że Jezus dał tobie więcej niż się spodziewałeś, oddając własne życie za zbawienie całego świata?

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy okres Męki Pańskiej, który będzie dla nas głównym tematem dwóch ostatnich tygodni. Widzimy krzyże i obrazy zasłonięte na znak smutku i żałoby. Godzina Chrystusa jest już bliska, bądźmy razem z Chrystusem wtedy kiedy będzie zbawiał, podczas ofiary na krzyżu, która uobecnia się także podczas tej Eucharystii.

Za to, że nie zawsze zauważamy Jezusa w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz abyśmy z czystym sercem mogli Go ujrzeć podczas tej Eucharystii.

Wstęp do liturgii słowa

Ofiara Syna Człowieczego jest podstawą dzisiejszej Liturgii słowa. Prorok Jeremiasz w pierwszym czytaniu ukaże nam przymierze, jakie Bóg zawrze z ludźmi. Przymierze Boga z ludźmi ma zakorzenienie swoje w Jezusowym przymierzu zawartym w Jego ciele i krwi.

W drugim czytaniu będziemy świadkami, że ofiara Chrystusa została przyjęta i odwróciła bieg historii. Dokonało się to wszystko dzięki wypełnieniu przez Syna woli Ojca. Wola Jezusa Ojcu niebieskiemu wyjednuje zbawienie wieczne wszystkim tym, którzy pozwolą Mu się prowadzić.

Wsłuchujmy się w słowa samego Boga, abyśmy w naszym życiu mogli spotkać Jezusa.

Przed prefacją

Uwielbiajmy Trójjedynego Boga za Krzyż, który przynosi nam zbawienie.

Przed rozesłaniem

W życiu, „każda chwila ważna jest, każda chwila dobra jest” na odbudowaniu przymierza z Bogiem. Bóg pragnie naszego nawrócenia, a nie potępienia. Na ciągłe powstawanie i budowanie od nowa przymierza Bożej Miłości w naszym życiu przyjmijmy błogosławieństwo.

Modlitwa wiernych

Módlmy się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który jest jedynym naszym Wspomożycielem u Ojca:

 1. Za kaznodziejów, którzy starają się, aby wyłożyć słowo Boże językiem naszych czasów.
  Ciebie prosimy…
 2. Za ochrzczonych, którzy odstąpili od swojego przymierza z Bogiem.
  Ciebie prosimy…
 3. Za te dzieci, które muszą umierać zanim ujrzą światło świata.
  Ciebie prosimy…
 4. Za naszych bliskich i przyjaciół, których przytłacza krzyż codzienności.
  Ciebie prosimy…
 5. Za wszystkich więźniów, prosząc o ich powrót do społeczeństwa.
  Ciebie prosimy…
 6. Za tych, którzy są pogardzani i odrzucani.
  Ciebie prosimy…

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2022
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama