Ukrzyżowany Sługa

Liturgia Męki Pańskiej. Komentarze.

Wprowadzenie (przed liturgią)


Treścią dnia dzisiejszego jest Męka i Śmierć Chrystusa na krzyżu, przez którą dokonało się nasze zbawienie i odkupienie. Dzisiaj w jedyny dzień całego roku, w Kościołach na całym świecie nie jest sprawowana Eucharystia.

Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się procesją wejścia w milczeniu, następnie celebrans będzie modlił się leżąc krzyżem. W tym czasie, klęcząc, będziemy trwali w modlitewnym skupieniu.

Zaraz po tym ma miejsce liturgia słowa, w której centralne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii następuje modlitwa wiernych, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich „obmyła Krew przelana na krzyżu”.

Po Modlitwie wiernych nastąpi druga część liturgii adoracja Krzyża. Najpierw zostanie uroczyście wniesiony zasłonięty Krzyż, który będzie stopniowo odsłaniany, i który wspólnie będziemy adorować.

Ostatnią częścią dzisiejszej Liturgii będzie Komunia eucharystyczna, a na zakończenie Najświętszy Sakrament procesyjnie przeniesiemy do Grobu Pańskiego, przy którym będziemy trwać w modlitewnej zadumie aż do poranka zmartwychwstania.
Liturgia Słowa

Przed I czytaniem

Czwarta pieśń o cierpiącym Słudze Jahwe napisana jest w formie dialogu między Bogiem, który przedstawia sługę i gwarantuje jego zwycięstwo, a królami i narodami, którzy relacjonują jego mękę i wyznają, że nie są wstanie pojąć jej sensu.

Cierpienie sługi budzi wśród ludzi zdziwienie i wzgardę, jednak Bóg posługuje się tym wszystkim i realizuje swój zbawczy plan wobec człowieka.

Przed II czytaniem

W liście do Hebrajczyków ukazany jest Chrystus jako Najwyższy Kapłan Nowego Przymierza. Chrystus, to pośrednik u Ojca, który wstawia się nieustannie za nami. Dlatego autor tego listu zachęca nas, abyśmy z odwagą i z męstwem „przybliżali się do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili”.

Przed Ewangelią

Kościół dzisiaj sprawuje mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że Jego krzyż „nie jest oznaką zwycięstwa ciemności, ale ostatecznym nad nią zwycięstwem”. Wizja ta została bardzo mocno podkreślona przez świętego Jana, który jest jedynym świadkiem i uczniem, który stał pod Krzyżem Chrystusa.

W chwili śmierci Jezusa rodzi się nowy lud wybrany, którym jest Kościół – Oblubienica, to On został powierzony Najświętszej Dziewicy, która była przy Krzyżu boleści swojego Umiłowanego Syna
Jezus pozwolił się za nas przybić do Krzyża, aby na nas wszystkich rozlać łaskę przebaczenia, zbawienia i odkupienia.

Przed Modlitwą Powszechną

Chrystus złożył na ołtarzu Krzyża, ofiarę za każdego człowieka. Dlatego podczas tej modlitwy powszechnej będziemy modlić się za wszystkich ludzi, a także polecać będziemy dobremu Bogu wszystkie sprawy całego świata.

Po Modlitwie Powszechnej

Teraz uroczyście zostanie wniesiony krzyż do adoracji. Podczas odsłaniania krzyża, po słowach celebransa: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, wszyscy odpowiemy: „Pójdźmy z pokłonem” i przyklękniemy na chwilę modlitwy uwielbienia.

Rozpoznajmy podczas adoracji Zbawiciela, który wyciągnął ręce na krzyżu w poniżeniu i pogardzie „za nasze grzechy i całego świata”.

Przed Komunią świętą (po ustawieniu krzyża)

Od Krzyża prowadzi nas liturgia do Komunii świętej. Pragnie nam przez to ukazać, że istnieje ścisły związek miedzy ofiarą Jezusa na Krzyżu a Eucharystią. Karmiąc się Ciałem i Krwią Zbawiciela, upodabniamy się do Tego, „który był posłuszny Ojcu aż do śmierci”.

Po Modlitwie po Komunii

Za chwilę zostanie przeniesiony Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Naszą uwagę kierujmy przede wszystkim na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament, ponieważ tam jest żywy eucharystyczny Chrystus.

Razem z Chrystusem złóżmy nasze życie w grobie, by w pełni mógł w nas Chrystus zmartwychwstać i nadal rozlewać swą miłosierną dobroć wobec ludzi.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Lipiec 2024
N P W Ś C P S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...