Ten sam - radykalnie Inny. Wielkanoc 2007.

Pięćdziesiąt dni radości

 • Przewodnik po Wielkiej Nocy :.

 • Miłość silniejsza od nienawiści - homilia wygłoszona przez Benedykta XVI w czasie Wigilii Paschalnej :.

 • Pan mój i Bóg mój - orędzie wielkanocne Benedykta XVI :.

 • Droga Światła. Nabożeństwo na czas Paschy :.

 • Jezus z Nazaretu. Fragmenty najnowszej książki Benedykta XVI :.


 • Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego :. • Zesłanie Ducha Świętego

  Nieuchwytny Duch mocy
  Ks. Stanisław Słomka

  Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest odnowieniem wiary w to, że żaden człowiek nie jest sam na drodze życia. Moc Ducha to moc przezwyciężania grzechu, nie tylko swojego, ale także moc obrony przed złem cudzego grzechu. Dar Ducha jest darem dla całego Kościoła.


  Zaszczycony Duchem Świętym
  Św. Cyryl Jerozolimski

  Jego przyjście poprzedzają promienie światła i wiedzy. Przychodzi z sercem prawdziwego obrońcy. Przychodzi, aby zbawić, leczyć, uczyć, zachęcać, wzmacniać, pocieszać, oświecać duszę najpierw tego, który Go przyjmuje, a potem przez niego i innych.


  Jak to matka
  Jadwiga Nocoń

  Nasze mamy. Dobre, kochane i ciągle w nas zapatrzone. Zawsze są blisko. W drugim pokoju, w drugim mieście. Czasem spoglądają na nas z fotografii. Czuwają, niezmiennie gotowe by nas chronić i bronić. Podążamy za nimi ufnie.


  Komentarz do liturgii Uroczystości Zesłania Ducha Świętego :.  Wniebowstąpienie Pańskie

  Ziemski padół czy przedsionek nieba?
  Ks. Marek Łuczak

  Dla wyznawców Chrystusa Jego śmierć i zmartwychwstanie są drogowskazami. Po paschalnych wydarzeniach żaden chrześcijanin nie może na swój koniec patrzeć inaczej jak w kategoriach początku. O Wniebowstąpieniu myślimy podobnie, pamiętając, że wolą Chrystusa jest, byśmy jeszcze pozostali na ziemi.


  Uczta niebiańska i duchowa, na której ofiarowany jest chleb aniołów
  Św. Cezary z Arles

  Proszę was bracia najdrożsi, abyście to, coście z Bożej łaskawości na tych kazaniach usłyszeli, gdziekolwiek się znajdziecie, swoim sąsiadom i bliskim, którzy z wami do kościoła albo nie mogli, albo - co jest rzeczą gorszą - nie chcieli przyjść, oraz tym, którzy choć przychodzą, to szybko wychodzą, starali im dokładnie przekazać.


  Katecheza rodzinna
  Jadwiga Nocoń

  Kiedy umierał Ociec Święty wiele mówiliśmy o towarzyszeniu choremu w jego cierpieniu i pomocy w godnym odejściu. Jak traktujemy chorobę i chorego w swojej rodzinie? Jak przyjmujemy śmierć bliskich? To też katecheza. Trudna, ale prawdziwa. Jak traktujemy życiowe potknięcia – swoje i swoich bliskich?


  Komentarz do liturgii Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego :.  6 Niedziela Wielkanocna

  Ołtarz w kościele i ołtarz naszego serca
  Św. Cezary z Arles

  Zobaczmyż, bracia, czy i w nas samych nie ma dwóch ołtarzy, mianowicie ołtarza naszego ciała i ołtarza naszego serca. Stąd Bóg oczekuje od nas podwójnej ofiary. Jednej, abyśmy byli czyści ciałem, a drugiej, byśmy byli czystego serca.


  Eucharystia jako ofiara
  Anzelm Grun OSB

  Pojecie „ofiara Kościoła" nie oznacza, że wypełniamy jakieś świadczenia, aby Bóg był z nas zadowolony, lecz że praktykujemy miłość Jezusa. Słowo „ofiarować" pochodzi od operari - „pracować, trudzić się, być zajętym, składać ofiarę".


  Komentarz do liturgii 6. Niedzieli Wielkanocnej :.  5 Niedziela Wielkanocna

  Zobowiązania wynikające z chrztu
  Św. Cezary z Arles

  Wody w naczyniach nie straciły nic ze swej jakości. Pozostają sobą nawet wtedy, gdy doznają szlachetnej przemiany. Przemija ich dotychczasowa natura, nabywają innej. Materii dodany zostaje smak, który ją utrwala...


  Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
  Ks. Bogusław Nadolski

  Dante w Boskiej komedii umieszcza śpiew tej antyfony w Raju. Wykonują go wprowadzeni w nie kończącą się radość zbawieni przez Chrystusa, których Królową jest córa tej ziemi, siostra doli naszej, Bogurodzica.


  Komentarz do liturgii 5. Niedzieli Wielkanocnej :.  4 Niedziela Wielkanocna

  Powołanie w służbie Kościoła
  Benedykt XVI

  Coroczny Światowy Dzień Modlitw o Powołania, to okazja ku temu, by ukazać znaczenie powołań w życiu i w posłannictwie Kościoła. To również okazja, by intensyfikować naszą modlitwę, aby powołania wzrastały w aspekcie ilości i jakości. Na zbliżający się Dzień Modlitw o Powołania pragnę zaproponować jako temat refleksji zagadnienie, które zawsze jest aktualne: powołanie w służbie wspólnoty Kościoła.  Szczęśliwy sakrament chrztu
  Tertulian

  Spływa więc na nas olej w sposób cielesny, lecz przynoszący duchowy owoc. W ten sposób sam zewnętrzny obrzęd chrztu staje się duchowym, ponieważ w wodzie jesteśmy zanurzeni, a duchowy skutek otrzymujemy, to znaczy oczyszczeni z grzechów.  Pasja pasterza
  O. Augustyn Pelanowski

  Kto chce iść za Bogiem, ten nie może się zatrzymywać, lecz musi ciągle wkraczać w nowe obszary fascynacji i poznania. Jezus prowadzi nas do coraz żyźniejszych obszarów duchowych...  Spróbujmy inaczej
  Jadwiga Nocoń

  Jedynym prezentem tego dnia było przyjęcie Jezusa Eucharystycznego. Tego dnia nie wydarzyło się nic bardziej ważnego, uroczystego. Na całe życie zapamiętała prawdziwy wymiar tego dnia i to, że była w tym dniu kimś wyjątkowym.  Komentarz do liturgii 4 Niedzieli Wielkanocnej :.

  Światowy Dzień Modlitw o Powołania :.  3 Niedziela Wielkanocna

  Dwojaka śmierć - dwojakie zmartwychwstanie
  Św. Jan Chryzostom

  Gdy jednak usłyszysz o śmierci duszy, nie myśl, że dusza umiera — jest bowiem nieśmiertelna, lecz śmiercią duszy jest grzech i wieczna kara. Dlatego mówi Chrystus: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekło" (Mt 10, 28).  Czy miłujesz Mnie?
  O. Elzear A. Nowak

  Wielka Sobota wieczór. Ogród Oliwny. Gdzieś z boku leży duży kamień.
  Z przodu sceny siedzi skulona Maria Magdalena. Na scenę wchodzi Maria - żona Kleofasa. Idzie zrezygnowana. Nagle zauważa Marię Magdalenę. Podchodzi. W trakcie rozmowy siada obok niej i słucha z zaciekawieniem.  Komentarze do liturgii 3. Niedzieli Wielkanocnej :.  2 Niedziela Wielkanocna

  Nie tylko koronka
  Formy kultu Miłosierdzia Bożego

  „Spoczywa na was niezwykłe powołanie. Wybierając spośród was bł. Faustynę, Chrystus uczynił wasze zgromadzenie stróżem tego miejsca, a równocześnie wezwał do szczególnego apostolstwa Jego Miłosierdzia. Proszę Was, podejmijcie to dzieło. Dzisiejszy człowiek potrzebuje waszego głoszenia miłosierdzia; potrzebuje waszych dzieł miłosierdzia i potrzebuje waszej modlitwy o miłosierdzie”.  Katecheza mistagogiczna - co to jest?
  Ks. Józef Kopeć

  Pełnemu i czynnemu udziałowi w liturgii ma towarzyszyć katecheza związana ze sprawowaniem tego misterium, w którym zarówno duszpasterze, jak wierni, wnikając w duchowy sens tekstów biblijnych, formuł kultowych, celebracji, znaków i świętych czynności mają być przeniknięci duchem i mocą liturgii.  Katecheza chrzcielna
  Św. Cyryl Jerozolimski

  Po wyznaniu zbawczej wiary zanurzyliście się trzykroć w wodzie i wynurzyliście się — na pamiątkę trzydniowego pobytu Chrystusa w grobie. Jak bowiem nasz Zbawiciel przebywał trzy dni i trzy noce w łonie ziemi, tak i wy w pierwszym wyjściu z wody naśladowaliście pierwszy dzień Chrystusa w ziemi i noc zanurzenia.  Wydziedziczony
  Jan Grzegorczyk

  „Rudy” rozwalił się na siedzeniu. Otworzył puszkę. Wypił chyba z połowę, po czym beknął. Patrzyłem na niego z obrzydzeniem i… podziwem. Nagle zapragnąłem być tym młodym, jurnym, umięśnionym bezstresowcem, mówiącym o podbojach lasek, bekającym, pijącym lewą ręką piwo, a prawą sprawdzającym w laptopie kursy giełdy. Był jak żongler bez wysiłku łapiący dziesięć różnych przedmiotów.  Komentarz do liturgii 2. Niedzieli Wielkanocnej - Miłosierdzia Bożego :.  Niedziela Zmartwychwstania
  Homilia Paschalna
  Pseudo-Chryzostom

  Dopóki zatem nie pozbędziesz się cielesnych zwyczajów, jesteś cudzoziemcem i obcym, i nie ma dla ciebie udziału i wspólnoty ze Świętym - Chrystusem, który przyszedł z nieba. Kto bowiem zbliża się do bytu niebieskiego, sam musi się stać niebieski, nikt zaś nie może się stać niebieski, jeśli nie odrzuci tego, co ziemskie.  Ten sam - radykalnie Inny
  Bp Wiesław Mering

  Ważny jest jeszcze jeden aspekt Zmartwychwstania: perspektywy, które otwiera ono przed nami; to dlatego stanowi niewyczerpalne źródło nadziei człowieka: nadziei na nieśmiertelność, wieczne życie i przyjaźń z Bogiem; nadziei – że to nie grzech, zło i śmierć piszą ostatnie linie ludzkiego życia! Odebrać wiarę w zmartwychwstanie – to zabić nadzieję!  Katecheza chrzcielna
  Janusz Jędryszek OFM Conv.

  Niektórzy myślą, że koniecznie trzeba ochrzcić dziecko jak najszybciej po urodzeniu, bo może umrzeć. Tymczasem chrzest nie uratuje go od śmierci. Zapewniam was, że zarówno wy jak i wasze dzieci pomrzecie. Chrzest właśnie na tym polega, aby codziennie umierać dla siebie, dawać się wykorzystywać, niszczyć.  Będzie nowa ziemia?
  Bezimienny

  W ciasnym pomieszczeniu Grobu Pańskiego próbuję chłonąć atmosferę tego niezwykłego miejsca. Wiem, że nie jest oryginalne. (...) Ale to jest to miejsce. Tu zrodziła się jedyna nadzieja. Całego świata i moja. Tu Jezus z Nazaretu powstał z martwych. Jeśli komuś już udało się pokonać śmierć, to może, zgodnie z Jego obietnicą, uda się także i mnie?  Po prostu włączyć
  Jadwiga Nocoń

  Męka Pańska. Śmierć. Zmartwychwstanie. To bardzo trudne. Jak włączyć w przeżywanie i zrozumienie tych dni dzieci? Po prostu włączyć. Nie tylko poświęcenie potraw. Niechaj nam towarzyszą w podniosłym przeżywaniu Triduum Paschalnego i każdego roku wraz z nami bardziej dojrzewają do przyjęcia i zrozumienia tajemnicy Zmartwychwstania. Te dni tłumaczą znaczenie i potęgę krzyża, symbolikę ognia, paschału, wody święconej, objaśniają tajemnice Chrztu Świętego.
  Kliknij a usłyszysz

  «« | « | 1 | » | »»

  aktualna ocena |   |
  głosujących |   |
  Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  « » Maj 2022
  N P W Ś C P S
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11

  Reklama

  Pobieranie... Pobieranie...

  Reklama

  Reklama