IV Niedziela Zwykła

Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wstęp do liturgii

Gromadzimy się przy ołtarzu Jezusa Chrystusa, aby zrozumieć podstawową prawdę, że jedynym Panem naszego życia, naszych nocy i dni, naszych powstań i zaśnięć jest Ten, który ukształtował człowieka już w łonie matki.

Często człowiek planuje swoją przyszłość na własny „rachunek”, bez Boga, uzurpując sobie w ten sposób prawo do własnej reżyserii życia. Chrześcijanin odrzuca dzisiaj Boga, Bóg nie jest mile widziany w życiu człowieka: w szkole, szpitalu, zakładach pracy. „Bóg jest tam nie potrzebny”- tak uważa wielu ludzi, ponieważ Jego miejsce jest w Kościele.

Również i my często ulegamy takim poglądom. Zrzucamy Boga na margines ludzkiej egzystencji, lekceważymy Jego naukę i Jego wolę, a liczą się tylko nasze interesy, które nie zawsze są zgodne z chrześcijańskimi wartościami.

Za to, że tak często Bóg nie jest na pierwszym miejscu w naszym życiu, przepraszajmy Go teraz licząc na Jego Miłość, która „nie pamięta złego”.

Wstęp do liturgii słowa

Dzisiejsze czytania biblijne mogą nam nasunąć refleksję, że i my żyjemy w świecie, który coraz częściej nam się sprzeciwia i próbuje wymazać Boga, nie tylko z życia, ale i z świadomości. Świat dzisiaj nie jest przychylny chrześcijaństwu, wielu braci i sióstr – jesteśmy tego świadkami cierpi prześladowania za to, że przynależy do Jezusa Chrystusa. Również i my jesteśmy dzisiaj wezwani do heroicznego opowiedzenia się za Chrystusem i mężnego wyznawania Jego nauki.

Wsłuchajmy się w słowa samego Boga, który przychodzi po raz kolejny, aby umocnić naszą przyjaźń z Chrystusem, a jednocześnie ochronić nas przed złem, które codziennie wkrada się do ludzkiego serca.

Modlitwa wiernych

Ożywieni słowem Chrystusa, prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski dla nas i całego świata.

  1. Za Kościół święty, aby kierujący nim Duch ciągle odnawiał go i uświęcał. Ciebie prosimy.
  2. Za papieża Franciszka, aby jego pielgrzymka do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przyniosła owoce. Ciebie prosimy
  3. Za biskupów, kapłanów i diakonów, aby posługa, którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości. Ciebie prosimy.
  4. Za małżonków, aby zawsze żyli w zgodzie i wierności. Ciebie prosimy.
  5. Za zmarłych, aby cieszyli się pełnią zbawienia w gronie świętych i błogosławionych. Ciebie prosimy.
  6. Za nas samych, abyśmy w każdym czasie pamiętali, że zostaliśmy powołani przez Chrystusa do miłości. Ciebie prosimy.


Boże, wysłuchaj prośby, które z wiarą Tobie polecamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przed prefacją


Wyśpiewajmy Bogu pieśń dziękczynienia za Jego miłość, która była urzeczywistniona na krzyżu, a teraz po raz kolejny przychodzi do nas w „kruszynie chleba”.

Przed rozesłaniem

Przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zanieśmy je światu, który odwraca się od Boga. Bądźmy prorokami Bożej miłości we współczesnym świecie, niech również inni ludzie poznają Chrystusa przez świadectwo naszego życia.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Październik 2021
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama