Propozycje śpiewów - 22 lutego

Katedry świętego Piotra. Uwzględniają czytania i antyfony mszalne.

Śpiew na wejście:
Duchem Świętym kierowany (zwrotka nr 1)
Liturgię dzisiejszego święta rozpocznijmy śpiewem pierwszej zwrotki pieśni „Duchem Świętym kierowanym”, która nawiązuje do introitu: „Jezus powiedział do Szymona Piotra: * Prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara, * a ty, nawróciwszy się, utwierdzaj swoich braci”.
 
Śpiew na przygotowanie darów:
Boże, obdarz Kościół Twój (zwrotki od nr 1 do nr 6)
W Ewangelii słyszeliśmy słowa Pana Jezusa: „Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą”. Prośmy Pana Boga, aby obdarzył swój Kościół pokojem i jednością.
 
Śpiew na Komunię świętą:
Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa (zwrotki od nr 1 do nr 9)
Antyfona komunijna brzmi: „Piotr rzekł do Jezusa: * Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. * Jezus odpowiedział: * Ty jesteś Piotr, czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół”. Dlatego w czasie Komunii Świętej wyznajmy, że Jezus, Syn Maryi, jest prawdziwym Bogiem.
 
Śpiew na uwielbienie:
Pasterzem jest mój dobry Pan (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Nawiązując do pierwszego czytania i psalmu responsoryjnego, zaśpiewajmy po Komunii Świętej pieśń „Pasterzem jest mój dobry Pan”.
 
Śpiew na zakończenie:
Weź w swą opiekę (zwrotki od nr 1 do nr 2)
Mszę Świętą zakończmy śpiewem pieśni „Weź w swą opiekę”, w której prosimy Maryję o opiekę nad Kościołem Świętym.
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
Pobieranie... Pobieranie...
« » Marzec 2020
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...