NMP Matki Kościoła

Maryja - Matka Kościoła - Matka naszego zawierzenia Bogu. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych

Wprowadzenie do liturgii

Maryja jest Matką Kościoła, gdyż dała ludzkie życie Synowi Bożemu. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus dał Ją za Matkę wszystkim ludziom, którzy jak Ona uwierzą Bożemu słowu, aby mogli wejść w to przedziwne misterium obecności Chrystusa zmartwychwstałego w Kościele. Przez tę Eucharystię okazuje się i wśród nas Kościół Jezusa Chrystusa. Niech Maryja uczy nas zawierzenia Bożemu słowu, byśmy kochali Kościół, który jest naszą matką. Byśmy wiernie trwali w łączności z tym Kościołem, w którym żyje zmartwychwstały Pan.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg wybrał Maryję, aby ukazać swą moc, która przemienia człowieka i włącza go bardzo ściśle w cały plan zbawienia. Dyskretna i pokorna obecność Maryi w życiu Chrystusa zapowiada Jej obecność w misterium Kościoła. Maryja umacnia Kościół swą modlitwą, jak umacniała apostołów w wieczerniku. Prosi za nami, jak prosiła w Kanie za nowożeńcami. Wiernie trwa pod krzyżem naszych cierpień, jak trwała przy śmierci swego Syna. Słuchajmy tych słów, tak jak słuchała ich Maryja i wypełniajmy je wiernie jak Ona je wypełniała pokornie i bez zwątpienia.

Modlitwa powszechna

Wypełniając kapłańską funkcję ludu Bożego, wraz z całym Kościołem i jego Matką módlmy się do Boga, przedstawiając Mu nasze prośby.

 

  1. Aby Kościół pełen Ducha Świętego był dla wszystkich ludzi matką dającą życie. R. Panie, obdarz swój Kościół mocą Twą z wysoka.
  2. Aby cały lud Boży, przez wierność Kościołowi świętemu, był ożywiany Duchem Prawdy i Miłości.
  3.  Aby Maryja wypraszała Ducha Świętego wszystkim chrześcijanom, którzy szczerą drogą dążą do zjednoczenia w prawdzie i miłości.
  4. Aby chorzy, cierpiący, pozbawieni prawa, chleba i pracy wpatrzeni w Matkę naszego zbawienia, odważnie wchodzili w krzyż Jezusa Chrystusa.
  5. Aby matki wprowadzały swe dzieci w tajemnicę Bożej miłości i w Maryi rozpoznawały wielkość swego powołania.
  6. Aby zmarli (...) zostali wprowadzeni do wiecznego Kościoła zbawionych i dostąpili udziału w tajemnicy Bożego życia.
  7. Abyśmy sami wsparci opieką Matki, żyli życiem naszego Mistrza i Pana, napełnieni Duchem Świętym, dla budowania Kościoła na tym etapie naszych dziejów.


Ojcze, prosimy za cały lud Boży i za wszystkich ludzi, a naszą modlitwę kierujemy do Ciebie razem z całym Kościołem, naszą matką, i wraz z Maryją, Matką Twego Syna i Matką Kościoła.

Przed prefacją

Bóg kieruje ku ludziom swoje słowo miłości i wszystkich pragnie obdarzyć zbawieniem. Ta miłość Boga jaśnieje w Kościele. Dziękujmy więc za Kościół, naszą Matkę, w którym uobecnia się dzieło zbawienia świata. Dziękujmy za Matkę Chrystusa i Kościoła, w której każdy z nas może rozpoznać swe powołanie i przeznaczenie do chwały.

Przed rozesłaniem

Wszystkie drogi Kościoła prowadzą do człowieka. Ten Kościół służy nam, przekazuje Bożą prawdę i życie wieczne, obdarza Duchem Świętym i daje wytrwanie wśród przeciwności. Byśmy sami mogli kochać Kościół i byli wierni jego misji w świecie, wstawia się za nami Maryja Matka i wyprasza dla nas błogosławieństwo Boga.
 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2024
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...