Przyjmijcie Słowo życia

Pomoce liturgiczne na Niedzielę Słowa Bożego 2021 r., przygotowane przez Papieską Radę ds. Nowej Ewangelizacji.

Wskazane jest, aby obrzęd intronizacji Pisma świętego odbył się przynajmniej raz, podczas najbardziej uroczystej celebracji Eucharystii w Niedzielę Słowa Bożego. Naprzeciw ołtarza, obok ambony, lub w innym eksponowanym miejscu (kaplica), należy przygotować widoczny dla całego zgromadzenia i udekorowany pulpit, na którym będzie można umieścić Ewangeliarz. Msza święta rozpoczyna się od uroczystej procesji, stosownie do możliwości świątyni. Niesie się w niej krzyż, świece oraz Ewangeliarz. Po pozdrowieniu celebrans może zwrócić się do zgromadzonych w tych, lub podobnych słowach:

"Czas się wypełnił: - mówi Pan w ewangelii. Nie czekajmy na stosowną chwilę, nie odkładajmy na przyszłość możliwości spotkania z Bogiem w Jego Słowie! "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" oznacza: zmieńcie swoje życie i przyjmujcie Dobrą Nowinę; Słowo, które posyła do nas Bóg Ojciec. Tylko w ten sposób poznacie miłość Boga, którego wcielony w ludzkie ciało Syn objawił nam prawdziwe oblicze miłosiernego Ojca.

Dziś, gdy cały Kościół obchodzi Niedzielę Słowa Bożego, chcemy otworzyć nasze serca na Bożą obecność w Piśmie świętym i na nowo odkryć sens naszego czasu.

Abyśmy mogli podczas tej celebracji godnie przyjąć Słowo, najpierw prośmy Pana o przebaczenie.

Następuje akt pokuty według poniższego wzoru.

C. Pan Jezus, który zaprasza nas do stołu Słowa i Eucharystii, wzywa nas do nawrócenia. Uznajmy naszą grzeszność i wzywajmy Bożego Miłosierdzia.
C. Panie, który jesteś drogą, prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
C. Chryste, który podtrzymujesz wszystko mocą Twojego Słowa, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami
C. Panie, który sprawiasz, że słuchający Twojego Słowa przechodzą ze śmierci do życia, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
C. Wszechmogący Boże, zmiłuj się nad nami, przebacz nam nasze grzechy i doprowadź nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Śpiewa się "Chwała na wysokości Bogu" i rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po odczytaniu Ewangelii celebrans całuje święty tekst, odnosi do w procesji do przygotowanego pulpitu, układa go na nim, otwiera i okadza. Następuje homilia i dalszy ciąg Mszy świętej. Można zastosować poniższą formułę modlitwy wiernych, modyfikując ją zgodnie z potrzebami wspólnoty.

Modlitwa wiernych

C. Bracia i siostry, usłyszeliśmy głos pana, wzywającego nas po imieniu, abyśmy otworzyli nasze serca na Ewangelię. Przedstawmy nasze intencje Bogu Ojcu, byśmy przyjęli Jego Słowo w nas. Módlmy się razem powtarzając: Otwórz, Ojcze, nasze serca!

  1. Aby Kościół nigdy nie zmęczył się głoszeniem Ewangelii i niesieniem Dobrej Nowiny, szczególnie pośród niebezpieczeństw ludzkiej egzystencji. Ciebie prosimy...
  2. Aby Duch Święty towarzyszył biskupom, prezbiterom i diakonom na drodze powołania, przemieniając ich życie w dar miły Bogu. Ciebie prosimy...
  3. Aby lektorzy, katechiści i ci, którzy głoszą słowo Boże w różnych wspólnotach, odczuwali, że są powołani przez Ciebie do głoszenia twojego Królestwa między narodami. Ciebie prosimy...
  4. Aby każdy z nas, tu obecnych, przyjął Twoje wezwanie do nawrócenia i podążając za twoim powołaniem, żył radością Ewangelii. Ciebie prosimy...

C. Otwieramy przed Tobą, Ojcze, nasze serca, byś mógł przyjść i żyć wśród nas, Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

Na zakończenie celebracji można użyć formuły uroczystego błogosławieństwa według wzoru:

C. Wszechmogący Bóg niech usunie spośród was wszelkie zło i obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
C. Niech sprawi, aby wasze serca były uważne na jego Słowo, byście mogli kroczyć drogą jego przykazań.
W. Amen.
C. Niech pomoże wam zrozumieć, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście stali się współdziedzicami miasta wiecznego.
W. Amen.
C. Błogosławieństwo Boga wszechmogącego: Ojca + i Syna, i Ducha Świętego, niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
W. Amen.

(Tłumaczenie własne wiara.pl)

«« | « | 1 | » | »»
« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama