Narodzenie Pańskie

Pasterka i Msza w ciągu dnia. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Msza o północy - Pasterka

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany

Wprowadzenie do liturgii

W tę świętą noc gromadzimy się w Imię Pańskie. Wielki czar i urok ma ta noc, jak żadna inna w roku. Sercami naszymi owładnął Boży pokój i Boża radość. Oto Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami. Pan niebios zstępuje w ludzką historię.

Chryste, któryś tamtej historycznej nocy narodził się w Betlejem, tej nocy narodź się w sercach Twoich wiernych. Niechaj w tę świętą noc ogarnie nas Twoja wielka światłość, a radość tej nocy trwa w nas zawsze.

Z aniołami i pasterzami, z niebem i ziemią stańmy przed żłóbkiem, by adorować Dziecię i śpiewać Mu hymn chwały.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Oczekiwany Mesjasz przyszedł w dokładnie określonym czasie i miej­scu. Jest on Tym, którego zapowiadali prorocy, na którego oczekiwał Naród Wybrany, „kroczący w ciemnościach" niewoli politycznej, ale i duchowej. Ten, który przyszedł w Betlejem, niesie zbawienie wszyst­kim ludziom, którzy oczekują na objawienie się Jego chwały.

Modlitwa powszechna

Zbawiciel przyszedł do ludzi i tę noc opromienił blaskiem swojej światłości, zanieśmy więc do Boga modlitwę, aby nasza radość ogarnęła wszystkich ludzi dobrej woli.

1.   Prośmy za Kościół święty, aby wszędzie mógł uobecniać w znakach sakramentalnych przyjście Boga do człowieka.
R. Wysłuchaj nas, Boże, przez Twojego Syna.
2.  Prośmy o trwały pokój dla świata, o rozbrojenie, o zwycięstwo dobra i prawdy zwłaszcza w naszej Ojczyźnie.
3.   Prośmy za wszystkich bezdomnych i biednych, aby znaleźli bliźnich, którzy otworzą dla nich serca i swoje domy.
4.  Prośmy za chorych, aby odzyskali zdrowie i w pełni uczestniczyli w radości, którą przynosi Zbawiciel.
5.   Prośmy za tych, którzy odeszli z naszych rodzin i już nie zasiedli z nami w tym roku do stołu wigilijnego, aby światłość wiekuista opromieniała ich wieczne świata w niebie.
6.  Prośmy za tych wszystkich naszych bliskich, do których przesłaliśmy życzenia, którzy o nas pamiętali, z którymi łamaliśmy dzisiaj opłatek, aby cieszyli się miłością i pokojem, który przyniósł Chrystus.

Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który jako czło­wiek narodził się w Betlejem, wysłuchaj naszych próśb i spraw, by dzisiaj Twój Syn rodził się w sercach ludzkich, by niósł pokój światu, a ciemności grzechu rozjaśniał świa­tłem tej nocy. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Składamy teraz Bogu dziękczynienie za Jego Syna, który noc betle­jemską rozjaśnił swoim przyjściem, a obecny w Eucharystii pozwala nam w widzialny sposób uczestniczyć w swoim bóstwie.

Przed rozesłaniem

Idźmy do naszych domów z najlepszymi życzeniami i błogosławień­stwem Boga, alby narodzony tej nocy Zbawiciel świata, obecny w na­szym życiu, zawsze napełniał nas radością i nadzieją, a Jego światłość zwyciężała w nas to, co od Boga oddala.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Luty 2021
N P W Ś C P S
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 1 2 3 4 5 6
Pobieranie... Pobieranie...