Niedziela Misyjna 2011

Idźcie i głoście. Komentarz do liturgii i modlitwa wiernych.

Komentarz na wejście

„Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” – wołał św. Paweł, Apostoł Narodów. Biada mi, jeśli nie głoszę Ewangelii – powinien zawołać każdy z nas. Poprzez chrzest zostaliśmy włączeni do Kościoła, który jest misyjny. Jeśli zatem swoim życiem nie będziemy głosić Ewangelii, stracimy swoją tożsamość. Warto tę prawdę przypominać sobie często, a szczególnie dziś, gdy obchodzimy Światowy Dzień Misyjny. Biada mi, jeśli przestanę głosić Ewangelię, bo Kościół, do którego należę, ze swojej natury jest misyjny. Swą łączność z Kościołem zachowam tylko wtedy, gdy będę swoim życiem głosił Chrystusa.

Akt pokuty

Głosić swoim życiem Chrystusa, to być świadkiem wyznawanej wiary tam, gdzie mieszkam, uczę się, pracuję, żyję. Za to, że nie zawsze nasze życie było świadectwem, za to, że może czasami było wręcz antyświadectwem, przeprośmy dobrego Boga.

Modlitwa wiernych

Do Pana Żniwa zanieśmy nasze modlitwy.

  1.  „Kościół jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i posłania Ducha Świętego”. Módlmy się za Kościół, aby nie zważając na trudności i przeciwności głosił światu Chrystusa. Ciebie prosimy…
  2. „Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie”. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, aby z niegasnącym zapałem przypominali światu o misyjnej naturze Kościoła. Ciebie prosimy…
  3. „Misja Chrystusa Odkupiciela, powierzona Kościołowi, nie została jeszcze bynajmniej wypełniona do końca”. Módlmy się za wszystkie ludy, które nie znają Chrystusa, by mogły usłyszeć i przyjąć Jego orędzie zbawienia. Ciebie prosimy…
  4. „Obejmując spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaangażować wszystkie nasze siły”. Módlmy się za misjonarki i misjonarzy, aby potrafili stawić czoło wszelkim przeciwnościom. Ciebie prosimy…
  5. „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”. Módlmy się za nas samych, abyśmy wobec tych, wśród których żyjemy, byli świadkami wyznawanej wiary. Ciebie prosimy…

Boże, Ojcze Wszechmogący, umocnij naszą wiarę i wysłuchaj naszych próśb, abyśmy umocnieni Twoją łaską mogli przyczyniać się do szerzenia Twojego Królestwa w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Marzec 2023
N P W Ś C P S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama