Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Styczeń 2013
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Czwartek 17 stycznia 2013

Katolicy rzymscy:

1. tydzień zwykły
Rozważania:

Grekokatolicy:

-

Prawosławni:

Sobór siedemdziesięciu apostołów
święci dnia: ap. Akwila; ap. Ananiasz; ap. Andronik; męcz. Atanazy; ap. Barnaba; męcz. Dionizy Areopagita, biskup ateński; Eustachy Pierwszy, arcybiskup serbski; ap. Jakub, brat Pański; ap. i ew. Łukasz; ap. Nikanor; ap. Onezym; ap. Parmenas; ap. Prochor; ap. Stefan, pierwszy męczennik i archidiakon; ap. Symeon, męczennik; ap. Tymon; ap. Tymoteusz, biskup Efezu; ap. Tytus, biskup Krety; męcz. Zozym Pustelnik; ap. Archip; ap. Filemon; ap. Klemens; ap. Hermes; ap. Hermas; ap. Herodion; ap. Olimpiusz; ap. Sozypater; ap. Erast; ap. Kwartus; ap. Tercjusz; ap. Arystobul; ap. Sostenes; ap. Kefas; ap. Cezary; ap. Tadeusz; ap. Filip, diakon; ap. Urban; ap. Arystarch; ap. Pudens; ap. Trofim; ap. Ampeliusz; ap. Apelles; ap. Narcyz; ap. Stachys; ap. Kleofas; ap. Jozjasz zwany Barsabą; ap. Epafras; ap. Patrob; ap. Linus, biskup Rzymu; ap. Gajusz; ap. Filolog; ap. Artemas

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

-

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg
« » Czerwiec 2020
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...