Kalendarz ekumeniczno-miedzyreligijny

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Piątek 20 maja 2022

Katolicy rzymscy:

5. tydzień Wielkanocy

Grekokatolicy:

Wspomnienie ukazania się na niebie znaku czcigodnego KRZYŻA w Jerozolimie o g. 3:00 dnia za cesarza Konstansa, syna Konstantyna Wielkiego

Prawosławni:

święci dnia
▫ mnich Antoni Martkofeli, stylita
▫ mnich Dawid z Garedży
▫ mnich Tadeusz ze Stepancmindy
▫ męcz. Habib, biskup Nekresi
▫ mnich Ise, biskup Ciłkany
▫ mnich Izydor z Samtawy
▫ mnich Jan z Zaden
▫ Józef, biskup Aławerdy
▫ mnich Nilus Sorski
▫ mnich Michał z Ułumby
▫ mnich Pir z Bretsy
▫ mnich Stefan z Chiry
▫ mnich Szio z Mgwimy
▫ mnich Zenon z Ikałty

Luteranie:

-

Żydzi:

-

Muzułmanie:

Dzień Modlitwy

Objaśnienia skrótów użytych w kalendarzu:
- błogosławionego (-ej); bp - biskupa; ces - cesarza (-owej); d - diakona; dK - doktora Kościoła; dz - dziewicy; pr - prezbitera; kr - króla (-owej; -ewny; -ewicza); m - męczennika (-cy);
mis - misjonarza (-rki); mn - mnicha (-szki); o - opata; p - papieża; pust - pustelnika (-cy);
w - wdowy; z - zakonnika (-cy); zał - założyciela (-ki) zgromadzenia zakonnego.

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Pobieranie... Pobieranie...