8 grudnia

II Niedziela Adwentu i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Komentarz do liturgii.

Wprowadzenie do liturgii

Zbieżność dat sprawiła, że miejsce Jana Chrzciciela zajęła dziś Maryja Niepokalanie Poczęta. Zamiast wezwania do przygotowania drogi Panu słyszymy odpowiedź, daną Gabrielowi w czasie zwiastowania. Tym samym liturgia mówi na czym owe przygotowanie ma polegać. To codzienna zgoda, „tak” dla Bożego planu miłości. Zgoda na przygarnianie siebie nawzajem. Zgoda na obdarowywanie siebie nawzajem cierpliwością i pociechą. Wzorem Niepokalanej – niezawodnej nadziei i znaku pociechy dla Ludu Bożego

Wprowadzenie do liturgii słowa

Bóg, który w planach zbawienia wybrał Maryję na Matkę odrodzonej ludzkości,  także nas wszystkich w Chrystusie przeznaczył do chwały. Z wiarą słuchajmy słowa o obietnicy i jej spełnieniu, by podtrzymać w sercu nadzieję i razem z Niepokalaną wielbić Boga za okazane miłosierdzie

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w święto Maryi Niepokalanej, zanieśmy do Boga przez Jej wstawiennictwo naszą modlitwę prosząc o pomoc i miłosierdzie dla świata, który oczekuje zbawienia.

  1. Prośmy, bo Kościół przez głoszenie słowa Bożego przygotował drogę dla Pana do wszystkich serc i narodów. R. Wysłuchaj, Ojcze, prośby Twego ludu.
  2. Prośmy, by biskupi i prezbiterzy przygotowali drogę dla Pana przez odważne i pokorne wzywanie do nawrócenia.
  3. Prośmy, by politycy przygotowali drogę dla Pana przez służbę dla pokoju, sprawiedliwości i wolności.
  4. Prośmy, by Duch Święty przygotował drogę dla Pana przez potężne działanie w sercach grzeszników oraz światło, które rozprasza ciemności ludzkiego poznania.
  5. Prośmy, by siostry zakonne przygotowały drogę dla Pana przez trwanie na modlitwie i dzieła miłosierdzia.
  6. Prośmy, abyśmy sami przygotowali drogę dla Pana przez świadectwo wiary, nawrócenie serc i miłość wzajemną, oraz jedność.

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Twoim Synem, lecz niech nadprzyrodzona mądrość kształtuje nasze czyny i doprowadzi nas do zjednoczenia z Chrystusem. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Przed prefacją

Wysławiajmy Boga i całym sercem dziękujmy Mu za zbawienie świata, za Maryję zachowaną mocą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa od grzechu, za nadzieję zbawienia jaką nam niesie ta Eucharystia.

Przed rozesłaniem

W ten adwentowy czas przypomnieliśmy sobie wielkie Boże obietnice jakie Bóg złożył całej ludzkości w osobie Niepokalanej. Ufając mocno Bogu i patrząc na wzór Maryi mamy nadzieję, że otrzymamy obiecane dary i staniemy się podobni do Chrystusa, który pokonał grzech. Z tą nadzieją i błogosławieństwem Boga kończymy tę Mszę św. i idziemy do naszych domów.

 

Uwaga: Zgodnie w dekretem KKBiDS oraz Przewodniczącego KEP, gdy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia przypada w II Niedzielę Adwentu używa się formularza z uroczystości z dwoma wyjątkami. Drugie czytanie bierze się z II Niedzieli Adwentu, a kolektą z tejże niedzieli kończy się modlitwę wiernych. Zapoznaj się z dekretami.


 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama