Najświętszego Serca Jezusa (A)

Bóg jest miłością. Komentarze do liturgii i modlitwa wiernych.

Wprowadzenie do liturgii

Dać komuś serce - to znaczy ofiarować wszystko, co najlepsze, całe swoje wnętrze, oddać samego siebie. Symbole często mówią więcej niż słowa, dlatego pośrodku naszego zgromadzenia staje dzisiaj Jezus Chrystus z otwartym sercem. Czcimy w Nim Jego niezmierzoną miłość ku nam, której szczytem było całkowite oddanie w ofierze na krzyżu. Rozpoczynamy celebrację Eucharystii, która uobecnia tę Najświętszą Ofiarę w sakramentalnych znakach.

Wprowadzenie do liturgii słowa

Pośrodku naszego zgromadzenia zostaną za chwilę odczytane święte słowa Biblii - zapis słów i wydarzeń ukazujących wielką miłość Boga do człowieka. Tak jak przez Mojżesza mówił Pan do Izraelitów o ich szczególnym wybraniu, tak dzisiaj zwierza się nam ze swojej miłości do nas. Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy wspaniali, wielcy i wyjątkowi, ale właśnie ze względu na naszą małość, nieporadność i zaślepienie. Jesteśmy skorzy do zapominania, dlatego dzisiaj natchniony Bożym Duchem Jan Apostoł przypomina nam o tym, że kto poznał Boga, który jest Miłością, ten miłuje braci. Niech Boże słowo obudzi w nas pragnienie służby i oddania na wzór Jezusa Chrystusa, który jest "cichy i pokorny sercem" (Mt 11,29).

Modlitwa wiernych

Miłujący Bóg zawsze jest gotów nas wysłuchać i obdarzyć prawdziwym dobrem. Wołajmy więc do niego z ufnością, prosząc dziś Jego Jednorodzonego, umiłowanego Syna:

  1. Dobry i miłosierny Panie, daj swemu Kościołowi łaskę świadczenia o Twojej miłości przez ofiarne dzieła miłosierdzia. R. Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
  2. Dobry i miłosierny Panie, ogarnij swoim wszystko przenikającym spojrzeniem nędzę moralną tych, którzy wartości materialne postawili na pierwszym miejscu, daj im łaskę nawrócenia i zachwycenia się Tobą jako Najwyższym Dobrem i Pięknem.
  3. Dobry i miłosierny Panie, spójrz na bezdomnych, samotnych oraz biednych i obdarz pociechą Twojej ciągłej obecności przy nich.
  4. Dobry i miłosierny Panie, ześlij swego Ducha na wszystkich przystępujących do sakramentu pokuty, aby przejęci szczerym żalem za grzechy, doznali uleczenia ze swoich słabości.
  5. Dobry i miłosierny Panie, racz w nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, pomnożyć wrażliwość na ludzką biedę.

Dobry i miłosierny Boże, wejrzyj łaskawie na pałające miłością Serce Zbawiciela i wysłuchaj nas w naszej niedoli. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed prefacją

Godzien jest Pan naszego uwielbienia i dziękczynienia. Przez usta kapłana wyśpiewajmy naszą wdzięczność za szczególne wybranie i Bożą miłość, której ciągle na nowo doświadczamy.

Przed rozesłaniem

Niech Bóg nam błogosławi i kształtuje nasze serca na podobieństwo przepełnionego miłością Serca Jezusa Chrystusa.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Sierpień 2022
N P W Ś C P S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama