Z Ewangelią do narodów

Rozważania różańcowe na Tydzień Misyjny 2014.

Niedziela, 19 października

Tajemnice chwalebne

W modlitwie różańcowej polecajmy za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny wszystkie intencje papieża Franciszka, a także misjonarek i misjonarzy posługujących we wszystkich regionach świata. Prośmy, aby zmartwychwstały Chrystus napełniał nową mocą i radością wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła powszechnego.


1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Po dniach ciemności rozbłysło światło, jutrzenka nadziei. Chrystus wstał z grobu, zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Nie ma już ciemności, smutku i żalu. Dzięki tej radosnej prawdzie wiary mamy pewność, że nigdy nie jesteśmy sami, że jest z nami Jezus Chrystus – zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Możemy stale radować się Jego obecnością, szczególnie w sakramentach Kościoła.
Módlmy się, aby ta radosna nowina dotarła w najodleglejsze zakątki świata, aby wszyscy ludzie na całej ziemi dowiedzieli się, jak Bóg ukochał człowieka. Nie zostawił go bowiem w ciemnościach grzechu i śmierci, ale dał obietnicę zmartwychwstania i życia na wieki.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zanim Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca, dał swoim uczniom ostatni nakaz: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 15-16). Apostołowie po tym wydarzeniu poszli i wszędzie głosili Ewangelię, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Módlmy się, aby Chrystus wzbudzał dzisiaj w Kościele nowe, liczne i święte powołania misyjne, aby nigdy nie zabrakło posłusznych, gorliwych i odważnych świadków głoszących prawdę o konieczności nawrócenia, by móc wejść w bramy raju i na wieki cieszyć się miłującą obecnością Ojca.
 

3. Zesłanie Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Jezusa apostołowie wraz z Matką Najświętszą znajdowali się w Wieczerniku. Zstąpił wtedy na nich Duch Święty. Dał im moc, dzięki której już nie bali się głosić Ewangelii Chrystusa. Przestali być zalęknieni, niepewni siebie. Z odwagą mogli podjąć misję nawracania i głoszenia radosnej nowiny. Dowodem na ich pełną gotowość i determinację w prowadzeniu innych do Boga była ich męczeńska śmierć. Prawie wszyscy apostołowie poza św. Janem Ewangelistą oddali życie za Chrystusa i prawdę, którą głosili.
Módlmy się, aby misjonarze na całym świecie mogli swobodnie wypełniać swoje pasterskie zadania, aby zaprzestano prześladowań chrześcijan oraz by wiara mogła się rozwijać bez przeszkód. Prośmy o wstawiennictwo męczenników, którzy przelali swoją krew za prawdę Ewangelii, aby wypraszali wszystkim dary Ducha uzdalniające do życia w łasce.

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

„Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” – tymi słowami papież Pius XII w 1950 r. oficjalnie ogłosił dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Maryja wzywa każdego z nas do tego, abyśmy patrzyli w niebo, gdzie jest cel naszego życia, gdzie jest świat miłości i głębokiego zawierzenia. Aby się tam dostać, nie można być minimalistą w sprawach wiary, ale trzeba mocno się zaangażować w pogłębioną relację z Bogiem i dzieła miłości bliźniego.
Módlmy się, aby Maryja wypraszała każdemu wierzącemu łaskę stałej gotowości na spotkanie z Panem. Polecajmy chrześcijan na całym świecie, aby w swoim życiu naśladowali pokorną służebnicę Pańską, wskazującą drogę do raju. Módlmy się również za posługujących w krajach misyjnych, aby byli blisko Boga i blisko ludzi, którzy cierpią i czekają na orędzie nadziei.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

Maryja jest naszą Matką, którą w swoim testamencie z krzyża zostawił nam sam Jezus. Ona zawsze wstawia się w naszych sprawach u swego Syna i do Niego prowadzi. Maryja jest także naszą Królową, która jako Oblubienica Ducha Świętego wyprasza każdemu dar żywej wiary i niezachwianej miłości do Boga i ludzi.
Prośmy Maryję o wstawiennictwo w naszych codziennych intencjach oraz w intencjach wszystkich wiernych poświęcających się krzewieniu świadomości misyjnej Kościoła. Módlmy się także, aby nasza Matka wypraszała dla nas potrzebne dary Ducha Świętego oraz łaskę wewnętrznej zażyłości z Panem. Kiedy zaś na nasze rodziny przyjdą choroby, trudy, zniewolenia i brak wiary, niech nam będzie Królową, tarczą i pomocą.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Styczeń 2022
N P W Ś C P S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama