Propozycje śpiewów - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (Dzień Zaduszny)

PIERWSZA MSZA ŚWIĘTA:


Rozpoczęcie:
Chrystus zmartwychwstan jest (1)
W nawiązaniu do antyfony na wejście ("Jezus umarł i zmartwychwstał, a Bóg przez Niego przywróci do życia tych, którzy umarli w Jezusie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni") rozpocznijmy liturgię Mszy świętej śpiewem pierwszej zwrotki "Chrystus zmartwychwstan jest".

Przygotowanie Darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (1)
Śpiew przed Ewangelią, zaczerpnięty z Księgi Apokalipsy św. Jana, głosi: "Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen". Podczas procesji z Darami śpiewajmy "Chrystus, Chrystus to nadzieja".

Komunia święta:
Jam jest Chleb Życia (1-3)
Odwołując się do antyfony komunijnej: "Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki", w czasie Komunii świętej warto zaśpiewać "Jam jest Chleb Życia".

Uwielbienie po Komunii świętej:
O, Panie Tyś moim Pasterzem (1-4)
Po przyjęciu Komunii świętej, uwielbiajmy Boga śpiewem "O, Panie Tyś moim Pasterzem", nawiązując tym samym do psalmu responsoryjnego: "Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obrońcą mego życia przed kim miałbym czuć trwogę?"

Zakończenie:
Pieśń za zmarłych
Liturgię Mszy świętej zakończmy jedną z pieśni za zmarłych, np.: "Dobry Jezu, a nasz Panie" czy "Matko litości, witaj nam".

DRUGA MSZA ŚWIĘTA:


Rozpoczęcie:
Racz wiekuiste dać odpoczywanie (1-3)
W antyfonie na wejście słyszymy: "Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci". Ofiarę Mszy świętej rozpocznijmy śpiewem pieśni "Racz wiekuiste dać odpoczywanie".

Przygotowanie Darów:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia (1, 3)
Psalmista wyraża pragnienie: "Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?" Odwołując się do tych słów zaśpiewajmy pieśń "U Ciebie, Boże, miłosierdzia".

Komunia święta:
U drzwi Twoich stoję, Panie (1-6, 14-16)
W nawiązaniu do antyfony na Komunię świętą ("Światłość wiekuista niechaj im świeci, o Panie, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś pełen dobroci") w czasie przyjmowania Ciała Chrystusa śpiewajmy "U drzwi Twoich stoję, Panie".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Dzięki, o Panie (1-7)
Uwielbiajmy Boga Ojca śpiewem "Dzięki, o Panie", dziękując Mu za nasze życie i nawiązując tym samym do czytanej Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza.

Zakończenie:
Pieśń za zmarłych
Liturgię Mszy świętej zakończmy jedną z pieśni za zmarłych, np.: "Dobry Jezu, a nasz Panie" czy "Matko litości, witaj nam".

TRZECIA MSZA ŚWIĘTA:


Rozpoczęcie:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia (1-3)
Antyfona na wejście głosi: "Bóg, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa, przywróci do życia nasze śmiertelne ciało, mocą mieszkającego w nas swojego Ducha". Liturgię Mszy świętej rozpocznijmy od śpiewu pieśni "U Ciebie, Boże, miłosierdzia".

Przygotowanie Darów:
Z tej biednej ziemi (1)
W psalmie responsoryjnym słyszeliśmy: "Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją". Wyraźmy słowa psalmisty śpiewem pieśni "Z tej biednej ziemi" w trakcie procesji z
Darami ofiarnymi.


Komunia święta:
"Duszo Chrystusowa, uświęć mnie"
Odwołując się do antyfony na Komunię świętą ("Oczekujemy naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała śmiertelne na podobne do swojego ciała uwielbionego) śpiewajmy pieśń "Duszo Chrystusowa, uświęć mnie".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Będę śpiewał Tobie (x3)
Po Komunii świętej uwielbiajmy naszego Ojca śpiewem "Będę śpiewał Tobie", który nawiązuje do dzisiejszego psalmu responsoryjnego.

Zakończenie:
Pieśń za zmarłych
Liturgię Mszy świętej zakończmy jedną z pieśni za zmarłych, np.: "Dobry Jezu, a nasz Panie" czy "Matko litości, witaj nam".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Maj 2022
N P W Ś C P S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Reklama

Pobieranie... Pobieranie...

Reklama

Reklama