Propozycje śpiewów - Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Wieczorna Msza wigilijna


Wejście:
Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie (1-4)
Wyraźmy główną myśl antyfony na wejście ("Wysławiamy Ciebie, Maryjo, dzisiaj zostałaś wyniesiona ponad chóry Aniołów i na wieki triumfujesz z Chrystusem"), śpiewając pieśń "Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo Ciebie".

Przygotowanie Darów:
Chrystus, Chrystus to nadzieja (1)
Św. Paweł w liście do Koryntian głosi zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, dlatego w czasie procesji z Darami śpiewajmy "Chrystus, Chrystus to nadzieja".

Komunia święta:
Daj mi Jezusa, o Matko moja (1-3)
Nawiązując do antyfony na Komunię świętą: "Błogosławione łono Maryi Dziewicy, które nosiło Syna Ojca Przedwiecznego", zaśpiewajmy podczas Komunii świętej "Daj mi Jezusa, o Matko".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Upadnij na kolana (1-4)
Psalmista głosi: "Słyszeliśmy o Arce w Efrata, znaleźliśmy ją na polach Jaaru. Wejdźmy do Jego mieszkania, padnijmy przed podnóżkiem stóp Jego". Uwielbiajmy zatem Boga Ojca śpiewem "Upadnij na kolana".

Zakończenie:
Ciebie na wieki wychwalać będziemy (1)
Liturgię Mszy św. zakończmy śpiewem "Ciebie na wieki wychwalać będziemy", nawiązującym do jutrzejszej uroczystości.

Msza w dzień


Wejście:
Matko niebieskiego Pana (1-4)
Cześć Maryi, cześć i chwała (1-3)
Antyfona na wejście z dzisiejszej uroczystości zaczerpnięta jest z Apokalipsy św. Jana: "Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, a na Jej głowie wieniec z
gwiazd dwunastu". Odwołując się do niej [antyfony], rozpocznijmy Mszę św. od śpiewu "Matko niebieskiego Pana".
Druga antyfona na wejście głosi: "Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego", dlatego Mszę św. można rozpocząć śpiewem "Cześć Maryi, cześć i chwała".


Przygotowanie Darów:
Gwiazdo zaranna, śliczna (1, 3)
"Stoi Królowa po Twojej prawicy"- podczas przygotowania Darów śpiewajmy pieśń "Gwiazdo zaranna, śliczna", prosząc Maryję Wniebowziętą o wstawiennictwo u Boga.

Komunia święta:
Chrystus Pan karmi nas (1-7)
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego (1-13)
Antyfona na Komunię świętą została zaczerpnięta z hymnu, jaki Maryja wyśpiewała Bogu, dlatego w czasie Komunii świętej śpiewajmy "Chrystus Pan karmi nas" lub "Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego".

Uwielbienie po Komunii świętej:
Alleluja, zbawienie, chwała i moc (1-6)
W pierwszym czytaniu słyszeliśmy: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca". Po Komunii świętej uwielbiajmy Boga słowami Kantyku z Apokalipsy św. Jana, Apostoła.

Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów:
Zdrowaś Maryja, Bogarodzico (1-2; zwrotka 2.: "Panno przeczysta, Panno bez zmazy...")
W Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny błogosławi się zioła i kwiaty przyniesione przez wiernych do kościoła. W czasie tego obrzędu śpiewajmy pieśń "Zdrowaś Maryja, Bogarodzico", prosząc, aby Maryja broniła nas od chorób i zarazy.

Zakończenie:
Królowej Anielskiej (1-3)
Kiedy Matka Boża została wzięta do nieba z duszą i ciałem, Bóg ukoronował Ją na Panią nieba i ziemi. Wyraźmy tę prawdę, śpiewając ku Jej czci pieśń "Królowej Anielskiej".

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Sierpień 2018
N P W Ś C P S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Pobieranie...