Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 31 maja

   Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Pan jest pośród ciebie

   Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

   So 3,14-18

   Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz się już bała złego.

   Owego dnia powiedzą Jerozolimie: „Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce! Pan, twój Bóg, Mocarz, pośród ciebie, On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, jak w dniu uroczystego święta”.

   Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi.

   Oto słowo Boże.

   albo:

   PIERWSZE CZYTANIE

   Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

   Rz 12,9-16b

   Bracia:

   Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.

   Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie.

   Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to co pokorne.

   Oto słowo Boże.

   PSALM RESPONSORYJNY

   Iz 12,2-3.4bcde.5-6

   Refren: Wielki wśród ciebie Święty Izraela.

   Oto Bóg jest moim zbawieniem,
   będę miał ufność i bać się nie będę.
   Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
   On stał się dla mnie zbawieniem.

   Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
   ze zdrojów zbawienia.
   Chwalcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
   Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
   przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.

   Śpiewajcie dla Pana, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
   Niech to będzie wiadome po całej ziemi.
   Wznoś okrzyki i wołaj z radości, mieszkanko Syjonu,
   bo wielki jest pośród ciebie Święty Izraela.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 1,45

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo,
   która uwierzyłaś, że spełnią się słowa
   powiedziane Tobie od Pana.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,39-56

   Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

   Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:

   „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

   Wtedy Maryja rzekła:

   „Wielbi dusza moja Pana,
   i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
   Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
   Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
   wszystkie pokolenia.
   Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
   święte jest Jego imię,
   A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
   nad tymi, co się Go boją.
   Okazał moc swego ramienia,
   rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
   Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
   Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
   Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
   pomny na swe miłosierdzie.
   Jak przyobiecał naszym ojcom,
   Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

   Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...