Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 3 maja

   Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
   Głównej patronki Polski


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Wielki znak ukazał się na niebie

   Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

   Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab

   Świątynia Boga w niebie się otwarła, i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

   Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty; ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

   I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Jdt 13,18bcda.19-20

   Refren: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

   Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
   spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi,
   i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
   Stwórca nieba i ziemi.

   Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki
   w sercach ludzkich wspominających moc Boga.
   Niech Bóg to sprawi,
   abyś była wywyższona na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg nas przeniósł do królestwa swojego Syna

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

   Kol 1,12-16

   Bracia:

   Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.

   On jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

   On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 19,27

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Jezus powiedział do ucznia: „Oto Matka twoja”,
   i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Oto Matka twoja

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 19,25-27

   Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.

   Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.

   I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...