Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 25 marca

   Zwiastowanie Pańskie


   Uroczystość


   PIERWSZE CZYTANIE

   Panna pocznie i porodzi Syna

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 7,10-14

   Pan przemówił do Achaza tymi słowami: „Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze”.

   Lecz Achaz odpowiedział: „Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę”.

   Wtedy rzekł Izajasz: „Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 40,7-8a.8b-10.11

   Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

   Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
   lecz otwarłeś mi uszy:
   nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
   Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

   W zwoju księgi jest o mnie napisane:
   Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
   a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
   Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
   i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

   Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
   głosiłem Twoją wierność i pomoc.
   Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności
   przed wielkim zgromadzeniem.

   DRUGIE CZYTANIE

   Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków

   Hbr 10,4-10

   Bracia:

   Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: „Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»”.

   Wyżej powiedział: „Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie”, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: „Oto idę, abym spełniał wolę Twoją”. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   J 1,14ab

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
   i widzieliśmy Jego chwałę.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Maryja pocznie i porodzi Syna

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 1,26-38

   Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

   Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

   Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

   Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

   Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

   Anioł jej odpowiedział: „Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

   Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...