Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 2 lutego

   Ofiarowanie Pańskie

   Święto


   PIERWSZE CZYTANIE

   Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie

   Czytanie z Księgi proroka Malachiasza

   Ml 3,1-4

   To mówi Pan Bóg:

   „Oto Ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede Mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i Anioł Przymierza, którego pragniecie.

   Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 24,7-8.9-10

   Refren: Pan Bóg Zastępów, On jest Królem chwały.

   Bramy, podnieście swe szczyty,
   unieście się odwieczne podwoje,
   aby mógł wkroczyć Król chwały.
   Kto jest tym Królem chwały?
   Pan dzielny i potężny,
   Pan potężny w boju.

   Bramy, podnieście swe szczyty,
   unieście się odwieczne podwoje,
   aby mógł wkroczyć Król chwały.
   Kto jest tym Królem chwały?
   Pan Zastępów: On jest Królem chwały.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 2,32

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Światło na oświecenie pogan
   i chwała ludu Twego, Izraela.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Ofiarowanie Jezusa w świątyni

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,22-40

   Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

   A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego.

   Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

   „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
   w pokoju, według Twojego słowa.
   Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
   któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
   światło na oświecenie pogan
   i chwałę ludu Twego, Izraela”.

   A Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.

   Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

   Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

   A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

   Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...