Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • Niedziela Chrztu Pańskiego


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chrystus sługą, w którym Bóg ma upodobanie

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 42,1-4.6-7

   To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo.

   Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku.

   On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 29,1-2,3ac-4,3b i 9b-10

   Refren: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

   Oddajcie Panu, synowie Boży,
   oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
   Oddajcie chwałę Jego imieniu,
   na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

   Ponad wodami głos Pański,
   Pan ponad wód bezmiarem!
   Głos Pana potężny,
   głos Pana pełen dostojeństwa.

   Zagrzmiał Bóg majestatu:
   a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
   Pan zasiadł nad potopem,
   Pan jako Król zasiada na wieki.

   DRUGIE CZYTANIE

   Jezus został namaszczony Duchem Świętym

   Czytanie z Dziejów Apostolskich

   Dz 10,34-38

   Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. Mk 9,6

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
   To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA W ROKU A

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza

   Mt 3,13-17

   Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc:

   „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”

   Jezus mu odpowiedział: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. Wtedy Mu ustąpił.

   A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.

   A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU B

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według św. Marka

   Mk 1,6b-11

   Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.

   W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU C

   Chrzest Jezusa

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 3,15-16.21-22

   Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem”.

   Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...