Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 8 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Bóg jest miłością

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 4,7-10

   Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
   ponieważ miłość jest z Boga,
   a każdy, kto miłuje,
   narodził się z Boga i zna Boga.
   Kto nie miłuje, nie zna Boga,
   bo Bóg jest miłością.
   W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
   że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
   abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
   W tym przejawia się miłość,
   że nie my umiłowaliśmy Boga,
   ale że On sam nas umiłował
   i posłał Syna swojego
   jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,3-4ab,7-8

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Niech góry przyniosą ludowi pokój,
   a wzgórza sprawiedliwość.
   Otoczy opieką uciśnionych z ludu,
   będzie ratował dzieci biedaków.

   Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość
   i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
   Będzie panował od morza do morza,
   od Rzeki aż po krańce ziemi.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Łk 4,18-19

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Pan posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę,
   więźniom głosił wolność.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 6,34-44

   Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

   A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce jest puste, a pora już późna. Odpraw ich. Niech idą do okolicznych osiedli i wsi, a kupią sobie coś do jedzenia”.

   Lecz On im odpowiedział: „Wy dajcie im jeść”.

   Rzekli Mu: „Mamy pójść i za dwieście denarów kupić chleba, żeby im dać jeść?”

   On ich spytał: „Ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie !”

   Gdy się upewnili, rzekli: „Pięć i dwie ryby”.

   Wtedy polecił im wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie, po stu i po pięćdziesięciu.

   A wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości i zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatki z ryb. A tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...