Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 2. Niedziela po Narodzeniu Pańskim


   PIERWSZE CZYTANIE

   Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 24,1-2.8-12

   Mądrość wychwala sama siebie,
   chlubi się pośród swego ludu.
   Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego
   i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą:
   Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego,
   Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie
   i rzekł: „W Jakubie rozbij namiot
   i w Izraelu obejmij dziedzictwo”.
   Przed wiekami, na samym początku mię stworzył
   i już nigdy istnieć nie przestanę.
   W świętym przybytku, w Jego obecności,
   zaczęłam pełnić świętą służbę
   i przez to na Syjonie mocno stanęłam.
   Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek,
   w Jeruzalem jest moja władza.
   Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie,
   w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 147,12-13,14-15,19-20

   Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.

   Chwal, Jerozolimo, Pana,
   wysławiaj twego Boga, Syjonie.
   Umacnia bowiem zawory bram twoich
   i błogosławi synom twoim w tobie.

   Zapewnia pokój twoim granicom
   i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
   Śle swe polecenia na krańce ziemi
   i szybko mknie Jego słowo.

   Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
   Izraelowi ustawy swe i wyroki.
   Nie uczynił tego dla innych narodów.
   Nie oznajmił im swoich wyroków.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 1,3-6.15-18

   Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec
   Pana naszego Jezusa Chrystusa,
   który napełnił nas
   wszelkim błogosławieństwem duchowym
   na wyżynach niebieskich w Chrystusie.
   W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
   abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.
   Z miłości przeznaczył nas dla siebie
   jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
   według postanowienia swej woli,
   ku chwale majestatu swej łaski,
   którą obdarzył nas w Umiłowanym.
   Przeto i ja usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. 1 Tm 3,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chrystus został ogłoszony narodom,
   znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

   Słowa Ewangelii według świętego Jana

   J 1,1-18

   Na początku było Słowo,
   a Słowo było u Boga,
   i Bogiem było Słowo.
   Ono było na początku u Boga.
   Wszystko przez Nie się stało,
   a bez Niego nic się nie stało,
   co się stało.
   W Nim było życie,
   a życie było światłością ludzi,
   a światłość w ciemności świeci
   i ciemność jej nie ogarnęła.
   Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
   Jan mu było na imię.
   Przyszedł on na świadectwo,
   aby zaświadczyć o Światłości,
   by wszyscy uwierzyli przez niego.
   Nie był on światłością,
   lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.
   Była Światłość prawdziwa,
   która oświeca każdego człowieka,
   gdy na świat przychodzi.
   Na świecie było Słowo,
   a świat stał się przez Nie,
   lecz świat Go nie poznał.
   Przyszło do swojej własności,
   a swoi Go nie przyjęli.
   Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
   dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
   tym, którzy wierzą w imię Jego,
   którzy ani z krwi,
   ani z żądzy ciała,
   ani z woli męża,
   ale z Boga się narodzili.
   Słowo stało się ciałem
   i zamieszkało między nami.
   I oglądaliśmy Jego chwałę,
   chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
   pełen łaski i prawdy.
   Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Pobieranie...
« » Styczeń 2019
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Pobieranie...