Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 1 stycznia

   Oktawa Narodzenia Pańskiego

   Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi


   PIERWSZE CZYTANIE

   Błogosławieństwo Boże

   Czytanie z Księgi Liczb

   Lb 6,22-27

   Pan mówił do Mojżesza tymi słowami:

   „Po wiedz Aaronowi i jego synom: tak oto macie błogosławić synom Izraela. Powiecie im:

   «Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem».

   Tak będą wzywać imienia mojego nad synami Izraela, a Ja im będę błogosławił”.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 67,2-3,5 i 8

   Refren: Bóg miłosierny niech nam błogosławi.

   Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi;
   niech nam ukaże pogodne oblicze.
   Aby na ziemi znano Jego drogę,
   Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

   Niech się narody cieszą i weselą,
   że rządzisz ludami sprawiedliwie,
   i kierujesz narodami na ziemi.
   Niechaj nam Bóg błogosławi,
   niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

   DRUGIE CZYTANIE

   Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

   Ga 4,4-7

   Bracia:

   Gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał swojego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: „Abba, Ojcze”. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Hbr 1,1-2

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
   a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Nadano Mu imię Jezus

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,16-21

   Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.

   A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

   Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.

   A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

   Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...