Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego

   Święto Świętej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa


   PIERWSZE CZYTANIE

   Kto jest posłuszny Bogu, czci swoich rodziców

   Czytanie z Księgi Syracydesa

   Syr 3,2-6.12-14

   Pan uczcił ojca przez dzieci,
   a prawa matki nad synami utwierdził.
   Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów,
   a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził.
   Kto czci ojca, radość mieć będzie z dzieci,
   a w czasie modlitwy swej będzie wysłuchany.
   Kto szanuje ojca, długo żyć będzie,
   a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce.
   Synu, wspomagaj swego ojca w starości,
   nie zasmucaj go w jego życiu.
   A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość,
   nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił.
   Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie,
   w miejsce grzechów zamieszka u ciebie.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 128,1-2,3,4-5

   Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

   Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
   kto chodzi Jego drogami.
   Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
   szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

   Małżonka twoja jak płodny szczep winny
   we wnętrzu twojego domu.
   Synowie twoi jak sadzonki oliwki
   dokoła twojego stołu.

   Oto takie błogosławieństwo dla męża,
   który boi się Pana.
   Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
   oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

   DRUGIE CZYTANIE

   Chrześcijańskie zasady życia domowego

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan

   Kol 3,12-21

   Bracia:

   Jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy.

   Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni.

   Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

   Żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Kol 3,15a.16a

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
   słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA W ROKU A

   Ucieczka świętej Rodziny do Egiptu

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,13-15.19-23

   Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: „Z Egiptu wezwałem Syna mego”.

   A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela.

   Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU B

   Dziecię rosło napełniając się mądrością

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,22-40

   Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego.

   A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:

   „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa.

   Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela”.

   A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.

   Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.

   A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.

   Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

   Oto słowo Pańskie.


   EWANGELIA W ROKU C

   Rodzice znajdują Jezusa w świątyni

   Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

   Łk 2,41-52

   Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.
   Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

   Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”.

   Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.

   Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

   Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...