Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 6 stycznia

   Objawienie Pańskie


   PIERWSZE CZYTANIE

   Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą

   Czytanie z Księgi proroka Izajasza

   Iz 60,1-6

   Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło twe światło
   i chwała Pana rozbłyska nad tobą.
   Bo oto ciemność okrywa ziemię
   i gęsty mrok spowija ludy,
   a ponad tobą jaśnieje Pan
   i Jego chwała jawi się nad tobą.
   I pójdą narody do twojego światła,
   królowie do blasku twojego wschodu.
   Podnieś oczy wokoło i popatrz:
   Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie.
   Twoi synowie przychodzą z daleka,
   na rękach niesione twe córki.
   Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz,
   zadrży i rozszerzy się twoje serce,
   bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie,
   zasoby narodów przyjdą ku tobie.
   Zaleje cię mnogość wielbłądów,
   dromadery z Madianu i z Efy.
   Wszyscy oni przybędą ze S aby,
   ofiarują złoto i kadzidło,
   nucąc radośnie hymny na cześć Pana.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,7-8,10-11,12-13

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość,
   i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
   Będzie panował od morza do morza,
   od Rzeki aż po krańce ziemi.

   Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
   królowie Szeby i Saby złożą daninę.
   I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
   wszystkie narody będą Mu służyły.

   Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
   i ubogiego, co nie ma opieki.
   Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
   nędzarza ocali od śmierci.

   DRUGIE CZYTANIE

   Poganie są uczestnikami zbawienia

   Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan

   Ef 3,2-3a.5-6

   Bracia:

   Przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was, że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica.

   Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom, to znaczy że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.

   Oto słowo Boże

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Mt 2,3

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
   i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Pokłon Mędrców ze Wschodu

   Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

   Mt 2,1-12

   Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”.

   Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.

   Ci mu odpowiedzieli: „W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
   A ty, Betlejem, ziemio Judy,
   nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
   albowiem z ciebie wyjdzie władca,
   który będzie pasterzem ludu mego, Izraela”.

   Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: „Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon”. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

   A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

   A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

   Oto słowo Pańskie.
«« | « | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...