Czytania mszalne Kościoła rzymskokatolickiego

na święta i uroczystości

  • 9 stycznia


   PIERWSZE CZYTANIE

   Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas

   Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła

   1 J 4,11-18

   Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
   to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
   Nikt nigdy Boga nie oglądał.
   Jeżeli miłujemy się wzajemnie,
   Bóg trwa w nas
   i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
   Poznajemy, że my trwamy w Nim,
   a On w nas,
   bo udzielił nam ze swego Ducha.
   My także widzieliśmy i świadczymy,
   że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata.
   Jeśli kto wyznaje,
   że Jezus jest Synem Bożym,
   to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
   Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
   jaką Bóg ma ku nam.
   Bóg jest miłością:
   kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
   a Bóg trwa w nim.
   Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości,
   ponieważ tak, jak On jest w niebie,
   i my jesteśmy na tym świecie.
   W miłości nie ma lęku,
   lecz doskonała miłość usuwa lęk,
   ponieważ lęk kojarzy się z karą.
   Ten zaś, kto się lęka,
   nie wydoskonalił się w miłości.

   Oto słowo Boże

   PSALM RESPONSORYJNY

   Ps 72,1-2,10-11,12-13

   Refren: Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi.

   Boże, przekaż Twój sąd Królowi,
   a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
   Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie
   i ubogimi według prawa.

   Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary,
   królowie Szeby i Saby złożą daninę.
   I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie,
   wszystkie narody będą Mu służyły.

   Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa,
   i ubogiego, co nie ma opieki.
   Zmiłuje się nad biednym i ubogim,
   nędzarza ocali od śmierci.

   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Por. 1 Tm 3,16

   Alleluja, alleluja, alleluja

   Chrystus został ogłoszony narodom,
   znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

   Alleluja, alleluja, alleluja

   EWANGELIA

   Jezus chodzi po wodzie

   Słowa Ewangelii według świętego Marka

   Mk 6,45-52

   Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim odprawi tłum. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić.

   Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. Widząc, jak się trudzili przy wiosłowaniu, bo wiatr był im przeciwny, około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze, i chciał ich minąć.

   Oni zaś, gdy Go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa, i zaczęli krzyczeć. Widzieli Go bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz On zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”. I wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył.

   Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały.

   Oto słowo Pańskie
«« | « | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

« » Czerwiec 2021
N P W Ś C P S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pobieranie... Pobieranie...